Validatie Handboek Bomen 2018 afgerond

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
6 november 2017

Op 25 oktober jl. heeft de laatste validatiebijeenkomst voor het Handboek Bomen 2018 plaatsgevonden. Alle 17 hoofdstukken van het Handboek Bomen 2014 zijn tegen het licht gehouden en herschreven.

Het Handboek Bomen 2014 zal in 2018 worden vervangen door het Handboek Bomen 2018. Ontwikkelingen binnen de vakwereld van de bomen gaan snel en vragen dus periodiek een update van het Handboek Bomen.

De validatieprocedure voor het Handboek Bomen 2018 is in november 2016 gestart en nu bijna een jaar later afgesloten. In de validatiecommissie nemen opdrachtgevers (namens Stadswerk), opdrachtnemers (namens de VHG) en ook de opleiders plaats en leveren ze hun input. Een intensief traject waarin ook regelmatig inbreng van vakspecialisten en bijvoorbeeld leveranciers wordt gevraagd om zo actuele en breed gedragen kwaliteitseisen binnen het Handboek Bomen te waarborgen.

Het Handboek Bomen vormt de spil van de instrumenten van het Norminstituut Bomen. Het nieuwe Handboek Bomen 2018 wordt aan de licentiehouders gepresenteerd op de Landelijke Gebruikersdag, 19 april 2018. Ook voor niet-licentiehouders is het Handboek Bomen verkrijgbaar; aan deze losse verkoop van de hardcopy zijn geen gebruikersrechten verbonden. Voor het gebruik van het Handboek Bomen (inclusief het verwijzen ernaar) is een gebruikerslicentie benodigd die tevens toegang geeft tot het gebruik van de overige instrumenten en onze helpdesk.

Nieuwsgierig naar het Handboek Bomen of de overige instrumenten? U kunt ook als gast inloggen op onze site www.norminstituutbomen.nl.