Validatie

Onderdeel van Thema
Validatie
5 september 2013

In de afgelopen weken is de samenstelling van de validatiecommissie van het Handboek Bomen 2014 definitief geworden. De benaderde organisaties (vereniging Stadswerk, branchevereniging VHG, stichting Groenkeur en Hogeschool Van Hall Larenstein) hebben hun specialist(en) ter beschikking gesteld aan de commissie.

Volgens planning zullen bestaande én nieuwe hoofdstukken van het Handboek de komende maanden (opnieuw) worden gevalideerd. Begin 2014 zal de procedure resulteren in versie 2014 van het Handboek Bomen (met in totaal 17 hoofdstukken). Het Norminstituut heeft de validatieprocedure voor het Handboek Bomen vastgelegd in een reglement. Hierin zijn onder meer de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie beschreven. Heeft u vragen over de validatieprocedure, neem dan even contact met ons op.

Inhoudelijke vragen over het Handboek Bomen kunnen gebruikers stellen aan hun vakorganisatie. Zo kunnen opdrachtgevers (overheid/leefomgeving) met hun vragen terecht bij vereniging Stadswerk en opdrachtnemers (aannemers/adviesbureaus) bij branchevereniging VHG of stichting Groenkeur. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen via ons secretariaat: samen sterk voor een betere kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte!