Validatiecommissie Handboek Bomen 2022 benoemd
26 nov 2020

In 2022 verschijnt er weer een volledig geactualiseerd Handboek Bomen. En hoewel dat nog heel ver weg lijkt, is met name Henri Rogaar druk bezig om Handboek Bomen 2022, in afstemming met marktpartijen, aan te passen aan de marktontwikkelingen. Daarnaast worden er twee hoofdstukken toegevoegd aan Handboek Bomen.

Groeiplaatsonderzoek en Kwaliteitsbeoordeling zijn nieuw in Handboek Bomen 2022. Beide hoofdstukken gaan hun rol vervullen in het proces van de kwaliteitszorg rond bomen.

We vinden het belangrijk dat het Handboek Bomen inhoudelijk gevalideerd wordt door vakspecialisten uit de branche. Daarom is er een validatiecommissie samengesteld en benoemd.

Bij het samenstellen van deze commissie is het van belang dat de branche in de breedte wordt vertegenwoordigd, zodat er een representatieve afspiegeling ontstaat. De volgende leden zijn gemotiveerd om de taak op te pakken:

Rik Kempers – Groenbeheerder bij gemeente Purmerend
Rogier Mulder – Adviseur groen/spelen/schoon bij gemeente Tilburg
Bart Exterkate – Trainer/adviseur┬ábij Praktijk Centrum Bomen
Jan Willem de Groot – Franchise Manager bij Pius Floris Boomverzorging
Erik Koppelaar – Adviseur Bomen bij Bomenwacht Nederland *
Henry Kuppen – Directeur bij Terra Nostra

(*ontbreekt op de foto van dit bericht)

Geheel in de stijl van de huidige tijdgeest heeft de benoeming van deze commissie recent online plaatsgevonden. Wij zijn verheugd dat bovengenoemde personen bereid zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan Handboek Bomen 2022. Wij wensen de nieuwe validatiecommissie veel succes en kijken ernaar uit om het komende validatietraject met hen te doorlopen en om met hen in 2022 het nieuwe Handboek Bomen te lanceren.

Namens Norminstituut Bomen nemen Henri Rogaar, directeur productontwikkeling en techniek, en Maartje Pinxteren, voorzitter validatiecommissie, deel aan het validatietraject. Alle procedures worden volgens het validatiebeleid en -reglement doorlopen.

TERUG