Vervolg Controleur Handboek Bomen in 2020
11 apr 2019

Eind vorig jaar hebben we de certificering Controleur Handboek Bomen gepauzeerd. De aanleiding hiervoor was de introductie van het certificaat Data Inspecteur Bomen. Inmiddels is bekend dat we vanaf 2020 weer examens gaan inplannen.

Tijdens de pilotfase van de certificering Data Inspecteur Bomen constateerden we dat de basisvaardigheden van een Data Inspecteur Bomen essentieel zijn voor een goede Controleur Handboek Bomen. Kennis over de dataregistratie van de Boomveiligheidscontrole (BVC), boombeelden en onderhoudsstaat moeten dus vergroot worden vóórdat iemand als Controleur Handboek Bomen aan de slag kan. Een inhaalslag was dus gewenst.

Vanaf 2020 weer examens Controleur Handboek Bomen
Inmiddels is het certificaat Data Inspecteur Bomen een half jaar beschikbaar en hebben we de ontwikkelingen tijdens die periode nauwlettend gevolgd. We zijn tot het inzicht gekomen dat het zinvol is om beide certificaten naast elkaar te laten bestaan, en willen daarom de examinering voor Controleur Handboek Bomen vanaf 2020 continueren. Concreet houdt dit in dat we vanaf 2020 weer examens Controleur Handboek Bomen inplannen.

De doelgroepen van de certificaathouders overlappen deels, maar lopen voor een groot deel ook niet synchroon. Ook opdrachtgevers hebben de wens de certificaten los van elkaar te laten bestaan. Het onderdeel ‘dataregistratie’ moet wel ten dele toegevoegd worden aan het certificaat en dus ook aan de opleiding voor Controleur Handboek Bomen. Hierover gaan we na de zomer in overleg met de opleiders.

Kosteloos examen Data Inspecteur Bomen
Om de eerdergenoemde inhaalslag te realiseren bieden wij Controleurs Handboek Bomen de kans om in 2019 en 2020 kosteloos examen te doen voor het certificaat Data Inspecteur Bomen. Log in via onze klantportal voor de data om aan te melden. Hier publiceren wij binnenkort ook de nieuwe examendata voor het examen Controleur Handboek Bomen.

TERUG