Viering vijfjarig jubileum in Dordrecht

Onderdeel van Thema
Algemeen
13 februari 2018

Op 19 april, tijdens de Landelijke Gebruikersdag, viert Norminstituut Bomen haar vijfjarig jubileum met de licentiehouders in Dordrecht. Diverse gastsprekers en de lancering van het Handboek Bomen 2018 staan op deze dag centraal. En natuurlijk worden de tickets voor de veterane-bomenreis naar Engeland verloot.

Op de Landelijke Gebruikersdag wordt de nieuwe versie van het Handboek Bomen, versie 2018, gelanceerd. Diverse opdrachtgevers delen hun ervaringen met het gebruik van het Handboek. Ook stellen we op deze dag graag onze projectleider Maartje Pinxteren voor.

Het instituut is vooral bekend van het Handboek Bomen, maar ook de Bomenposters en Boommonitor zijn al bij ruim 250 licentiehouders, voornamelijk opdrachtgevers, in gebruik. De afgelopen vijf jaar is een stabiele basis gelegd voor de toekomst. Inmiddels is het Norminstituut Bomen volledig zelfstandig. De onafhankelijke positie van het instituut is hierdoor geborgd, een belangrijke voorwaarde voor een succesvol vervolg.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan worden onder de aanwezige licentiehouders vijf tickets verloot voor een studiereis naar veterane bomen in Engeland. Ook aanwezigen die buiten de prijzen vallen kunnen zich (op eigen kosten) opgeven voor de reis. Kijk vast in de agenda of het zou passen; op 13, 14 en 15 juni zijn we in Zuid-Engeland.