Wat staat er nog meer op de planning?

Onderdeel van Thema
Algemeen
11 februari 2016

Recent is Rogier Mulder bij ons als consulent gestart, we gaan in samenwerking met de NVTL een bomenposter ‘Ontwerpen met bomen’ maken en ten slotte zullen er stapsgewijs nieuwe hoofdstukken worden toegevoegd aan de Resultaatsmeter. We zitten niet stil!

Tijdens de landelijke gebruikersdag in Utrecht op 10 november 2015 is Rogier Mulder al kort geïntroduceerd. Vanaf 4 januari is hij voor het Norminstituut Bomen in Zuid-Nederland binnen de driehoek Maastricht-Vlissingen-Nijmegen al onze licentiehouders van dienst. Rogier heeft zowel ervaring in de publieke als de private sector en kan zich daardoor goed inleven in onze (potentiële) licentiehouders. Wilt u kennismaken met Rogier en het Norminstituut Bomen? Neem gerust contact op, hij én wij zijn u graag van dienst!

“Het ligt aan het ONTWERP!” roept de gefrustreerde groen- c.q. boombeheerder, wie kent hem niet? Het is dan ook altijd weer jammer wanneer bomen op de verkeerde plaats staan.  En uiteraard start alles op de tekentafel: dààr worden de basiskeuzes gemaakt voor soort, standplaats en dergelijke. Om beter op basis ontwerpeisen in te kunnen spelen, zal het Norminstituut Bomen samen met de NVTL (Nederlandse Vereniging van Tuin en Landschapsarchitecten) een bomenposter ontwikkelen over bomen in een ontwerp. Op deze wijze delen wij graag onze kennis zodat ontwerpers zich ervan bewust worden dat het inpassen van een boom veel meer vergt dan alleen het tekenen van een “groen bolletje op een vel papier”. De kwaliteitseisen ‘Bomenontwerp’ uit hoofdstuk 1 van het Handboek Bomen 2014 vormen het uitgangspunt voor deze bomenposter.

De Resultaatsmeter is momenteel toepasbaar voor hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2014 ‘Snoeien Bomen’. Mooi, maar… we hebben nog andere hoofdstukken in het Handboek Bomen beschikbaar. De komende maanden zullen, in samenhangende sets, nieuwe beoordelingshoofdstukken aan de Resultaatsmeter worden toegevoegd die belangrijk zijn om leveringen of werkzaamheden te kunnen controleren. Wij houden u op de hoogte!

Agenda

Boominfodag                                   9 en 10 juni 2016

Dag van de Openbare Ruimte      28 en 29 september 2016

Future Green City                           29 november en 1 december 2016