Bomenposter

Bomen Ontwerp

Aan ieder project ligt een ontwerp ten grondslag. Op basis van het ontwerp worden calculaties opgesteld en uiteindelijk projecten gerealiseerd.

De bomenposter ‘ Bomen Ontwerp’ geeft de basisprincipes en aandachtspunten weer voor ontwerpen waar bomen deel van uitmaken.

Bomen Ontwerp

aandachtspunten

De bomenposter ‘Bomen Ontwerp’ ondersteunt de inhoud van het Handboek Bomen, in het bijzonder hoofdstuk 1 ‘Bomen Ontwerp’. Boommonitor Online ondersteunt de poster met kwantitatieve kengetallen voor onder en bovengrondse groeiruimte. De poster laat zien dat er bij het ontwerpen diverse aandachtspunten zijn.

Er is aandacht voor de keuze van de boomgrootte, de bodemsamenstelling, de benodigde doorwortelbare ruimte en de benodigde ondergrondse en bovengrondse obstakelvrije zones. De bomenposter ‘Snoeien Bomen’ is geschikt om te gebruiken in kantoorruimten en heeft vooral een signalerende functie.

totstandkoming & bestellen

De bomenposter ‘Bomen Ontwerp’ is een uitgave van Norminstituut Bomen en is mede tot stand gekomen dankzij de Nederlandse Vereniging van Landschapsarchitecten, Vereniging Stadswerk, Branchevereniging VHG en Hogeschool VHL.

Licentiehouders van het Norminstituut Bomen ontvangen de bomenposter gratis binnen hun gebruikerslicentie.
Niet-licentiehouders kunnen de bomenposter gratis downloaden door in te loggen op de website.

gebruikerslicentie

De bomenposter ‘Bomen Ontwerp’ is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Onze consulent adviseert u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Aanvullende
Instrumenten