Certificaat

Data Inspecteur Bomen

Data Inspecteur Bomen

Data worden steeds belangrijker, dus inventarisatiegegevens van bomen eveneens. Data zijn niet alleen nodig voor het basaal vastleggen van objecten (BGT), maar ook voor het aansturen van processen en het plannen van werkzaamheden binnen het cyclisch beheer. In welke staat van onderhoud verkeert de boom? Binnen welke boomveiligheidsklasse valt de boom? Zomaar twee kenmerken die essentieel zijn voor het dagelijks beheer.

Data van bomen krijgen een steeds prominentere plaats binnen elke organisatie. Zo zijn ze een belangrijke schakel bij communicatie tussen opdrachtgever en -nemer: welke boom staat waar en wat is de waarde van die boom binnen een bouw- of civiel reconstructieproces? Data zijn dus belangrijk, maar wie kan ze eenduidig inventariseren en registreren? Daar is het certificaat Data Inspecteur Bomen voor bedoeld.

De Data Inspecteur Bomen wordt getoetst op zijn kennis en vaardigheden voor het inventarisaren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basale basisgegevens van de boom, zoals boomnummer (ID) en boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Om deze inventarisatie en registratie eenduidig te kunnen uitvoeren zijn gestandaardiseerde kenmerken en keuzeopties nodig. Deze zijn gebundeld in het Handboek Bomen | H14 | Dataregistratie bomen.

Examen & Certificaat: data inspecteur bomen

Kandidaten worden op het examen zowel getoetst op hun kennis over de kenmerken en bijbehorende keuzeopties als op hun vaardigheden inzake de registratie. Het examen bestaat uit een theoriegedeelte met meerkeuzevragen over het herkennen en juist benoemen van sortiment, BVC-afwijkingen en de achtergronden van gebruikte kenmerken en bijbehorende keuzeopties in het kader van onderhoud en boomveiligheid (BVC). Daarnaast is er een praktijkexamen, waarbij met behulp van een standaard (digitaal) datapaspoort de kenmerken voor onderhoud en boomveiligheid in het veld moeten worden beoordeeld en geregistreerd.

Het certificaat kan dienen als aanvulling (upgrade) op het bestaande certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC). Tijdens het examen Data Inspecteur Bomen worden kennis en vaardigheden die bij een BVC-certificaat worden getoetst integraal geëxamineerd. Het behalen van een apart BVC-certificaat is dus niet meer nodig. Het zijn vooral de opdrachtgevers die vanuit het Handboek Bomen het certificaat zullen voorschrijven om deze gecombineerde inventarisatie en dataregistratie uit te voeren.

examencommissie

Om de kwaliteit van het examen en het certificaat te borgen heeft Norminstituut Bomen een examencommissie benoemd. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Erik Fidder
Toezichthouder/technicus bomen –  gemeente Almere

Jan-Willem de Groot
Franchise Manager – Pius Floris Boomverzorging

Riemke Steenhuis
Specialist Bomen, Beheer & Contracten – Cobra Adviseurs

opleiders

De volgende opleiders bieden de opleiding Data Inspecteur Bomen aan:
Bomenbanen
Cobra Boomadviseurs
PCbomen

Veel gestelde vragen certificaat Data Inspecteur Bomen

Hoe lang is het certificaat Data Inspecteur Bomen geldig?
Drie jaar.

Is een opleiding noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het examen Data Inspecteur Bomen?
Nee, dit is niet verplicht. Wij adviseren u om voorafgaand aan een examen contact op te nemen met één van de opleiders om vast te stellen of uw kennisniveau toereikend is.

Waar kan ik een opleiding Data Inspecteur Bomen volgen?
De opleiders kunt u vinden op onze website, onder de knop ‘Data Inspecteur Bomen’.

Welke onderdelen worden getoetst tijdens het examen Data Inspecteur Bomen?
– Boomveiligheidscontrole (BVC)
– Dataregistratie (uniforme en eenduidige opname van datakenmerken)
– Onderhoudsstaat & Boombeelden
– Sortiment

Hoe lang duurt het examen?
Een uur theorie, en 1,5 uur praktijk, vanwege instructies en blokschema´s dient rekening te worden gehouden met een dag examen.

Is het behalen van een apart BVC-certificaat naast het certificaat Data Inspecteur Bomen nog nodig?
Nee, het behalen van een apart BVC-certificaat is niet meer nodig.

Zijn er vrijstellingen voor het examen en herexamen?
Nee, er zijn geen vrijstellingen voor het (her)examen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het examen?
Wanneer u inlogt op onze website kunt u zich onder de knop ‘examens’ inschrijven. Indien u nog geen account heeft, dient u dat eerst aan te maken.

Als ik zak voor één onderdeel, moet ik dan het gehele examen herkansen?
Nee, u kunt een herexamen doen voor enkel het theorie- of praktijkgedeelte.

Worden bij dit certificaat verplichte harmonisatiebijeenkomsten georganiseerd?
Nee, indien relevant (bij nieuwe ontwikkelingen) worden wel vrijblijvende kosteloze terugkomdagen aangeboden.

Ik ben Controleur Handboek Bomen, moet ik nu ook Data Inspecteur Bomen worden?
Nee, uiteraard is dat geen verplichting.

Adviseren jullie de huidige Controleurs Handboek Bomen om Data Inspecteur Bomen te worden?
Ja, opdrachtgevers zullen in sterke mate het certificaat Data Inspecteur Bomen gaan voorschrijven voor een boomcontrole, al dan niet met opname van veiligheids- en/of onderhoudskenmerken. Ook kan een opdrachtgever voorschrijven dat een Controleur Handboek Bomen tevens Data Inspecteur Bomen moet zijn.