Uitvraag en bestekken

Gebruikersdocument

Het gebruikersdocument ‘Uitvraag en bestekken’ biedt gebruikers van het Handboek Bomen belangrijke handvatten om het proces van de uitvraag beter te waarborgen.

Gebruikersdocument

Het gebruikersdocument ondersteunt de gebruiker van het Handboek Bomen bij het realiseren van een eenduidige, weloverwogen en volledige uitvraag.

Licentiehouders van het Norminstituut Bomen kunnen in de uitvraag, binnen een werkopdracht, (moeder)bestek of bestekssystematiek, rechtstreeks verwijzen naar (delen van) het Handboek Bomen.

In het eerste deel van het gebruikersdocument worden zaken uiteengezet die in algemene zin, in het kader van het Handboek Bomen, belangrijk zijn voor een eenduidige uitvraag. Aansluitend worden in het tweede deel, synchroon aan de hoofdstukindeling van het Handboek Bomen, per hoofdstuk de specifieke aandachtspunten belicht die in het kader van de uitvraag voor elk specifiek onderwerp van belang zijn.

GEBRUIKERSLICENTIE

Het Gebruikersdocument Uitvraag en Bestekken is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Onze consulent adviseert u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en de licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Aanvullende
Instrumenten