Bomenposter

Leveren en Planten Bomen

Nagenoeg alle bomen in het stedelijk gebied komen van een boomkwekerij. Na jarenlange zorg worden de bomen geleverd en geplant in de openbare ruimte.

De bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ geeft weer wat de aandachtspunten zijn bij het bestellen, de controle van de levering en het planten van bomen.

Leveren en Planten Bomen

Aandachtspunten

De bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ ondersteunt de inhoud van het Handboek Bomen, in het bijzonder hoofdstukken 5 en 6, Leveren en Planten Bomen.

De poster laat zien dat er bij het bestellen en controleren van de levering diverse aandachtspunten zijn. Ook bij het planten zijn zeer basale zaken doorslaggevend voor de kwaliteit; hieraan is eveneens aandacht besteed.

Ook is er aandacht voor het toezicht van Naktuinbouw op de Europese normen. Uitvraaggerelateerde eisen afhankelijk van de leverantie zijn eveneens opgenomen.

Totstandkoming & bestellen

De bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ is een uitgave van Norminstituut Bomen en is mede tot stand gekomen dankzij Vereniging Stadswerk, Branchevereniging VHG, IPC Groene Ruimte, PC Bomen, Helicon en Naktuinbouw.

Licentiehouders van het Norminstituut Bomen ontvangen de bomenposter gratis binnen hun gebruikerslicentie.
Niet-licentiehouders kunnen de bomenposter downloaden door in te loggen op de website.

Gebruikerslicentie

De bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Onze consulent adviseert u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Aanvullende
Instrumenten