Resultaatsmeter

De Resultaatsmeter is een onmisbaar instrument dat beschikbaar is voor licentiehouders van het Norminstituut Bomen.

Met behulp van de Resultaatsmeter kunnen werkzaamheden of leveranties als onderdeel van een opleveringsprocedure of kwaliteitscontrole eenduidig en objectief worden getoetst.

Resultaatsmeter

RESULTAATSMETER HANDBOEK BOMEN

De Resultaatsmeter geeft een objectief beeld van de resultaten van het werk of de leverantie in relatie tot de in de uitvraag gestelde kwaliteitseisen. Primair doel van de Resultaatsmeter is het eenduidig beoordelen (meten) van de kwaliteit van een werk of leverantie. Het programma geeft de meetresultaten samengevat weer in een standaard eindrapport. De Resultaatsmeter kan op elke werkplek en natuurlijk ook in het veld worden toegepast.

Tijdens het controleren van een werk of leverantie faciliteert de Resultaatsmeter het beoordelen en registreren van (fout)scores binnen een steekproef of meting. Elke meting bestaat uit zogenaamde meetelementen; elk meetelement wordt binnen de resultaatsmeting beoordeeld op basis van gestandaardiseerde beoordelingscriteria. De binnen de Resultaatsmeter gebruikte beoordelingscriteria zijn afgestemd op de kwaliteitseisen uit het Handboek Bomen.

Binnen de steekproef voorziet de controleur alle beoordelingscriteria van een meetelement van een waarderingscijfer. Wanneer een meetelement op een of meer beoordelingscriteria een onvoldoende scoort, wordt dit meetelement als een foutscore geregistreerd. De Resultaatsmeter drukt het aantal meetelementen met een foutscore vervolgens uit in een percentage foutscores dat gerelateerd is aan de omvang van de steekproef.

Eventuele contractuele gevolgen van het toepassen van de Resultaatsmeter en de uitkomsten daarvan voor de aannemer of leverancier zijn afhankelijk van de contractuele afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

OPLEIDING EN EXAMINERING

Om de Resultaatsmeter in projecten toe te passen dient de gebruiker het examen Controleur Handboek Bomen met goed gevolg te hebben afgerond. De gebruiker wordt hierna geautoriseerd voor het gebruik van de Resultaatsmeter.

Voor de opleiding Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen heeft Norminstituut Bomen een opleidingsovereenkomst gesloten met de volgende partijen:
Opleidingscentrum Bomen Openbare RuimteCobra AdviseursHelicon EindhovenIPC Groene RuimteCambium, PC Bomen.

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en cursusdata kunt u aanvragen bij de door u gewenste organisatie.

Op de volgende data wordt het examen Controleur Handboek Bomen afgenomen: 11 oktober 2018.

Aanmelden voor een examen Controleur Handboek Bomen kan via onze klantportal. Klik hier om in te loggen of een (gast)account aan te maken. Het aantal examenplaatsen is niet onbeperkt dus vol is vol.

Handboek Bomen zorgt voor verbinding tussen ontwerpers, beheerders en de uitvoering

Aanvullende
Instrumenten