Bomennorm

Norminstituut Bomen zet zich in voor de kwaliteitszorg van bomen in de openbare ruimte. Bomen dragen bij aan een gezond leefklimaat voor mensen. Ze vervullen tegelijkertijd veel verschillende functies. Zichtbaar en onzichtbaar. Direct en indirect.

Bomen hebben een unieke rol. Er is geen vergelijkbaar object dat zo veelzijdig en effectief bijdraagt aan de leefomgeving en het klimaat.

In onderstaande afbeelding zijn de meeste functies van bomen opgenomen.

Boomkroonvolume (BKV)

Een gezonde, grote boom, met veel boomkroonvolume draagt het meeste bij aan een gezond leefklimaat. Het aantal bomen zegt niet zoveel over wat bomen bijdragen. Tien kleine (slecht groeiende) bomen dragen veel minder bij dan één gezonde grote boom. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte en bij aanpassingen van bestaande situaties, is behoefte aan een norm op het gebied van bomen. Hoeveel boomkroonvolume is er minimaal nodig voor een gezond leefklimaat voor mensen? En hoe meet je dat volume objectief. Veel organisaties zoeken houvast, een norm.

Landelijke groennorm

Landelijk wordt een groennorm opgesteld. Omdat bomen in verhouding de grootste bijdrage leveren aan de groennorm, heeft Norminstituut Bomen het initiatief genomen om een landelijke bomennorm op te stellen. Dit doen we samen met relevante partijen.

November 2023 namen we een enquête af en spraken we tijdens een speciale bijeenkomst met afgevaardigden van de dertig bij ons aangesloten gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Hieruit bleek dat de meeste gemeenten kansen zien voor een landelijke bomennorm op basis van boomkroonvolume. We zijn momenteel hard aan de slag om de Landelijke Bomennorm op te stellen. Bij dit proces krijgen we ondersteuning van de expertgroep met medewerkers van WUR, TU Delft en Cecil Konijnendijk. Het doel is om de norm te lanceren tijdens de Landelijke Gebruikersdag op 30 mei in Breda.

Via de verschillende informatiekanalen, waaronder de nieuwsbrief en deze website, kun je de ontwikkeling volgen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan onderaan onze pagina.