Service

Meerwaarde

Door de inzet van Boommonitor worden ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd met feiten. Boommonitor kan vanaf elke werkplek, gelijktijdig door meerdere gebruikers worden gebruikt. Zo zijn altijd alle relevante ontwerpcriteria, projectafspraken en kengetallen beschikbaar!

De foto’s en grafische weergaven van de boomgroottes maken Boommonitor ook zeer geschikt voor voorlichtingsdoeleinden, bijvoorbeeld om het college van B&W of bewoners te informeren over gemaakte of beschikbare keuzes.

Boommonitor

Bereken per boomsoort de specifiek benodigde boven- en ondergrondse groeiplaats, bekijk foto’s, ecosysteemdiensten, en de eindomvang van de boom en maak hier een praktische pdf-rapportage van.

Inzetbaar bij:
  • Kengetallen groei- en standplaats
  • Asset Management
  • Ontwerptoetsing
  • Bepaling boomkroonvolume (BKV)
  • Overzicht ecosysteemdiensten
  • Kostenraming
  • Leidraad graafafstanden

Meerwaarde

Door de inzet van Boommonitor worden ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd met feiten. Boommonitor kan vanaf elke werkplek, gelijktijdig door meerdere gebruikers worden gebruikt. Zo zijn altijd alle relevante ontwerpcriteria, projectafspraken en kengetallen beschikbaar!

De foto’s en grafische weergaven van de boomgroottes maken Boommonitor ook zeer geschikt voor voorlichtingsdoeleinden, bijvoorbeeld om het college van B&W of bewoners te informeren over gemaakte of beschikbare keuzes.