Service

Aandacht

De bomenposters ondersteunen de inhoud van het Handboek Bomen en laten in tekst en beeld zien waar tijdens de uitvoering van werkzaamheden, controle van leverantie en in de ontwerpfase rekening mee moet worden gehouden.

Er zijn vier verschillende bomenposters beschikbaar:

Werken rond bomen met randvoorwaarden die gelden voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone. Van deze poster is ook een weerbestendige versie te bestellen.

Snoeien van bomen met basisprincipes en aandachtspunten voor het snoeien van bomen.

Bomenontwerp met basisprincipes en aandachtspunten voor ontwerpen waar bomen deel van uitmaken.

Bomenposters

Dagelijks vinden er in het openbare gebied veel werkzaamheden nabij bomen (wortels) plaats, die grote gevolgen kunnen hebben voor het duurzaam behoud van bomen. Daarom ontwikkelde Norminstituut Bomen in samenwerking met de vakbranche de poster Werken rond bomen. De poster toont welke belangrijke randvoorwaarden gelden voor de uitvoering van werkzaamheden rond bomen en is primair bedoeld als intern en extern communicatiemiddel voor opdrachtgevers.

Inzetbaar bij:
  • Boombescherming
  • Publieksvoorlichting
  • Bouwkeetcommunicatie
  • Opleiding
  • Werkvoorbereiding

Aandacht

De bomenposters ondersteunen de inhoud van het Handboek Bomen en laten in tekst en beeld zien waar tijdens de uitvoering van werkzaamheden, controle van leverantie en in de ontwerpfase rekening mee moet worden gehouden.

Er zijn vier verschillende bomenposters beschikbaar:

Werken rond bomen met randvoorwaarden die gelden voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone. Van deze poster is ook een weerbestendige versie te bestellen.

Snoeien van bomen met basisprincipes en aandachtspunten voor het snoeien van bomen.

Bomenontwerp met basisprincipes en aandachtspunten voor ontwerpen waar bomen deel van uitmaken.