Service

Aandacht

De bomenposter Werken rond Bomen ondersteunt de inhoud van het Handboek Bomen en laten in tekst en beeld zien welke randvoorwaarden gelden voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone. Van deze poster is ook een weerbestendige versie te bestellen.

 

Bomenposters

Dagelijks vinden er in het openbare gebied veel werkzaamheden nabij bomen (wortels) plaats, die grote gevolgen kunnen hebben voor het duurzaam behoud van bomen. Daarom ontwikkelde Norminstituut Bomen in samenwerking met de vakbranche de poster Werken rond bomen. De poster toont welke belangrijke randvoorwaarden gelden voor de uitvoering van werkzaamheden rond bomen en is primair bedoeld als intern en extern communicatiemiddel voor opdrachtgevers.

Inzetbaar bij:
  • Boombescherming
  • Publieksvoorlichting
  • Bouwkeetcommunicatie
  • Opleiding
  • Werkvoorbereiding

Aandacht

De bomenposter Werken rond Bomen ondersteunt de inhoud van het Handboek Bomen en laten in tekst en beeld zien welke randvoorwaarden gelden voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone. Van deze poster is ook een weerbestendige versie te bestellen.