Service

Toepassing

De Omgevingswet wordt komend jaar ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat bomen letterlijk en figuurlijk de juiste plek krijgen én om ervoor te zorgen dat bomen hun ecosysteemdiensten kunnen leveren, moeten ze worden geborgd binnen de instrumenten van deze wet. Dat is belangrijk want gezonde bomen verlagen de kosten voor onder meer technische waterberging, riolering, koeling en luchtfiltering. Ze dragen bovendien bij aan woongenot en gezondheid, zijn van nature circulair en faciliteren tijdelijke CO2 opslag. Deze integrale ecosysteemdiensten worden door bomen gelijktijdig geleverd.

De handreiking geeft kaders, handvatten en voorbeelden om bomen effectief in te zetten in de integrale omgeving. En uiteraard is er in de handreiking een koppeling gemaakt met het Handboek Bomen en Boommonitor. 

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Bomenstichting.

Het boek is te bestellen via de contactpagina van deze website. De kosten zijn €75 voor licentiehouders en €95 voor niet-licentiehouders. Bedragen zijn inclusief verzendkosten en exclusief BTW.

Handreiking Omgevingswet en Bomen

De Handreiking Omgevingswet en Bomen is binnen het instrumentenpakket het hulpmiddel om de kwaliteitszorg voor bomen beleidsmatig te borgen. De handreiking bestaat uit drie delen: Deel 1 geeft de (wettelijke) kaders, Deel 2 het stappenplan om te komen tot omgevingsvisie, -plan en -programma’s en Deel 3 zorgt voor de koppeling naar en samenhang met de praktijk.

Waar kan Handboek Bomen jou mee helpen?
Hoe groot kan een boom worden?
Hoe kan ik een boom beschermen tijdens graafwerkzaamheden?
Is er een relatie tussen boomkroonvolume en de groeiplaats van een boom?
Is er een bomennorm?
Veld mag niet leeg zijn
Inzetbaar bij:
  • Opstellen omgevingsvisie
  • Opstellen omgevingsplan
  • Opstellen omgevingsprogramma
  • Organisatie databeheer
  • Voorlichting bewoners en bestuurders
  • Integraal werken
  • Kennisbron

Toepassing

De Omgevingswet wordt komend jaar ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat bomen letterlijk en figuurlijk de juiste plek krijgen én om ervoor te zorgen dat bomen hun ecosysteemdiensten kunnen leveren, moeten ze worden geborgd binnen de instrumenten van deze wet. Dat is belangrijk want gezonde bomen verlagen de kosten voor onder meer technische waterberging, riolering, koeling en luchtfiltering. Ze dragen bovendien bij aan woongenot en gezondheid, zijn van nature circulair en faciliteren tijdelijke CO2 opslag. Deze integrale ecosysteemdiensten worden door bomen gelijktijdig geleverd.

De handreiking geeft kaders, handvatten en voorbeelden om bomen effectief in te zetten in de integrale omgeving. En uiteraard is er in de handreiking een koppeling gemaakt met het Handboek Bomen en Boommonitor. 

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Bomenstichting.

Het boek is te bestellen via de contactpagina van deze website. De kosten zijn €75 voor licentiehouders en €95 voor niet-licentiehouders. Bedragen zijn inclusief verzendkosten en exclusief BTW.

Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn