Waarom het Norminstituut Bomen?

Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren. Het instituut ontwikkelt en standaardiseert kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor werkzaamheden in, rond en met bomen. Dit resulteert in procesmatige, uniforme werkwijzen en toetsbare eisen, zoals uitgewerkt in het Handboek Bomen. Het Norminstituut Bomen is onafhankelijk en voert zelf geen advies- of uitvoeringswerkzaamheden uit.

Juist nu!

De vakkennis bij opdrachtgevers neemt in veel gevallen af of is gedecentraliseerd, terwijl de complexiteit van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte toenemen; een combinatie die standaardisering van de kwaliteitszorg rond bomen noodzakelijk maakt. Duidelijkheid in feitelijke kennis en consistente communicatie over bomen, kengetallen en kwaliteitseisen zorgen voor een verbetering van de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte.

“Een combinatie die standaardisering van de kwaliteitszorg rond bomen noodzakelijk maakt.”

Draagvlak en validatie

Het Norminstituut Bomen gaat nadrukkelijk de samenwerking aan met marktpartijen in de groenbranche bij de validatie van zijn instrumenten. Vanuit de leefomgeving (opdrachtgevers) neemt Vereniging Stadswerk deel aan het validatieproces. Vanuit de vakwereld (opdrachtnemers) zijn boomspecialisten van branchevereniging VHG betrokken. Namens de opleidings- en onderwijswereld nemen relevante partijen deel.

Vanuit het Norminstituut Bomen zijn de directeur productontwikkeling en techniek en de projectleider validatie verantwoordelijk voor de validatie. Leidraad voor de validatieprocedure vormt het validatiereglement. In dit reglement wordt de procedure beschreven en zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Verantwoordelijkheid

Bomen hebben een grote waarde voor onze leefomgeving, of het nu gaat om de natuur, het milieu of ons eigen welzijn. Het Norminstituut Bomen draagt vanuit betrokkenheid in het vakgebied actief en duurzaam bij aan een betere kwaliteitszorg rond bomen. Voor studenten binnen de groenbranche is er een speciale kosteloze onderwijslicentie. De jeugd heeft immers de toekomst, ook op dat vlak ligt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor ons vervoer maken wij gebruik van het openbaar vervoer of hybride bedrijfswagens. Daarnaast kiezen wij zo veel mogelijk voor milieubewuste productie processen en communicatie, dus geen onnodige papieren folders of post, maar waar mogelijk digitaal. Een beter milieu begint immers bij onszelf…

Ons digitale loket

Het Norminstituut Bomen begeeft zich dagelijks in de werkelijkheid van opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleidings- en onderwijsinstellingen. Via belangrijke marktpartijen houden wij nauw contact met het werkveld. Bevindingen van onze gebruikers worden verzameld door de brancheorganisatie waarbij deze zijn aangesloten. Individuele gebruikers en organisaties kunnen rechtstreeks contact opnemen en hun kennis inbrengen. Wij staan altijd open voor verbetering van de kwaliteitseisen, richtlijnen en normen, daar hebben de bomen immers profijt van.

Het Norminstituut

In 133 seconden

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom hebben we ons verhaal ook laten verfilmen, want met 25 frames per seconde kunnen we veel vertellen!

Klik... en investeer anderhalve minuut in de kwaliteitszorg rond bomen, meer vragen we niet van u...

Bekijk de Video

Het team

Marc
Meijer

Directeur
Consulent

Als oprichter en eigenaar van het Norminstituut Bomen bewaakt Marc de koers van de organisatie.

Zijn grote kennis van en passie voor bomen komt terug als hij door heel Nederland de (potentiële) licentiehouders bezoekt.

Samen de kwaliteitszorg van bomen verbeteren, dát is zijn doel.

Henri
Rogaar

Directeur productontwikkeling
en techniek

Grondlegger van het Handboek Bomen. Als boomdeskundige en -taxateur van het eerste uur is Henri de aanvoerder van onze denktank. Ook is hij, als ontwikkelaar, verantwoordelijk voor de inhoud van onze instrumenten.

Ingewikkelde zaken eenvoudig maken en op elkaar afstemmen, dát is zijn missie. Natuurlijk zoomt hij af en toe even uit om samen te vatten, om daarna weer in de details te duiken en te kijken of het nog beter ‘SMART’ is in te passen.

Maartje
Pinxteren

Projectleider
Coördinator examinering
Voorzitter validatiecommissie

De ontwikkeling van nieuwe, en het updaten van bestaande, instrumenten vergen strakke planning. Technische ontwikkelingen, bijeenkomsten, overleggen met partners vergen goede projectleiding. En daarvoor hebben we Maartje!

Overzicht behouden, bijsturen en nuchter toch steeds kritische vragen blijven stellen, dat zijn haar kwaliteiten.

Willem
Zevenbergen

Consulent

Willem heeft jaren actief gewerkt in de boomverzorging en het boomtechnisch advies. Na de laatste jaren in de specialistische arbeidsbemiddeling te hebben gewerkt gaat hij terug naar de basis.

Als consulent zal Willem licentiehouders bij staan in het effectieve gebruik van de instrumenten. Met zijn brede netwerk in heel Nederland zal hij voor velen geen onbekende zijn.

Ilona van der
Reijnst-Smits

Frontoffice manager

Ilona is uw eerste contact via de telefoon of e-mail. Zij handelt de inkomende mail en ondersteuningsverzoeken met plezier correct en vlot af.

Ook is ze verantwoordelijk voor verschillende marketingactiviteiten, waaronder de organisatie van de landelijke gebruikersdag. Pas wanneer Ilona zeker weet dat dit 100 procent in orde is, is zij tevreden.

Anja
van Pelt

Backoffice manager

Een goede backoffice manager mag niet ontbreken wanneer er zoveel deskundige mensen op de voorgrond actief zijn. Anja vervult deze rol met verve: zij zorgt ervoor dat de administratie op orde is en bewaakt ook het landelijk register.

Lijsten en overzichten maken, en kijken of het nog overzichtelijker kan is voor Anja naast zeer serieus werk ook altijd een sportieve uitdaging.