WIJ GAAN ERVOOR!

Norminstituut Bomen is een onafhankelijke stichting met als doel het verbeteren van de kwaliteitszorg rond bomen. Dat doel is met overtuiging gekozen. Wij geloven er namelijk in dat bomen een essentiële bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Bomen zijn hét middel tegen klimaatverandering vanwege de levering van ‘gratis’ ecosysteemdiensten. 

Juist nu
De vakkennis bij opdrachtgevers neemt in veel gevallen af, terwijl de complexiteit van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte toenemen. Een combinatie die standaardisering van de kwaliteitszorg rond bomen noodzakelijk maakt. Duidelijkheid in feitelijke kennis en consistente communicatie over bomen, kengetallen en kwaliteitseisen zorgen voor een verbetering van de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte.
Ecosysteemdiensten
  • Bomen filteren vervuilende stoffen uit de lucht
  • Bomen vangen water af tijdens (hoos)buien
  • Bomen verkoelen de omgeving
  • Bomen leggen CO2 vast
  • Bomen bieden huisvesting aan flora en fauna
Draagvlak en validatie

Norminstituut Bomen gaat bij de validatie van haar instrumenten nadrukkelijk de samenwerking aan met marktpartijen in de branche.

Het valideren van de instrumenten vormt een integraal onderdeel van de kwaliteitsborging en het ontwikkeltraject. We gaan daarom bij de validatie van onze instrumenten nadrukkelijk de samenwerking aan met marktpartijen; opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en opleiders.

Vanuit het Norminstituut Bomen zijn de directeur productontwikkeling en techniek en de voorzitter validatiecommissie verantwoordelijk voor de validatie van de instrumenten. De validatie vindt plaats conform het daartoe opgestelde validatiebeleid en -reglement.

Verantwoordelijkheid

Norminstituut Bomen voelt zich verantwoordelijk voor een verstandige en welbewuste omgang met onze leefomgeving.

Norminstituut Bomen draagt vanuit maatschappelijke betrokkenheid actief en duurzaam bij aan een betere kwaliteitszorg rond bomen. Maar ook op andere fronten dragen we zo veel mogelijk bij aan een gezonde leefomgeving. Voor ons vervoer maken wij voornamelijk gebruik van het openbaar vervoer, (OV-)fiets en electrische bedrijfswagens.

Studenten verschaffen we kosteloos toegang tot onze instrumenten. Daarnaast sponsoren we lokale groene/goede doelen. Op landelijk niveau zijn we partner van het programma Managing Public Space.

 

Verbinding

Norminstituut Bomen staat dagelijks in contact met haar licentiehouders zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleiders.

We vinden het belangrijk om binding te houden met het werkveld. Daarom staan we continue in contact met diverse marktpartijen. Gebruikers en organisaties kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen en hun kennis inbrengen. Wij staan altijd open voor verbetering van de kwaliteitseisen, richtlijnen en normen. Daar hebben de bomen immers profijt van.

De landelijke en regionale bijeenkomsten bieden een laagdrempelige gelegenheid voor verbinding met licentiehouders.

Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn