Service

Toepassing

Door binnen uw organisatie het Handboek Bomen op strategisch en beleidsniveau te laten accorderen, krijgt de inhoud ervan de status die nodig is om het te kunnen vastleggen en toepassen binnen de verschillende procedures in uw organisatie. Eenduidige kwaliteitseisen, gestandaardiseerde richtlijnen en heldere normen dragen binnen uw organisatie bij aan een betere kwaliteitszorg rond bomen.

Het Handboek Bomen is geschikt als naslagwerk en onafhankelijke kennisbron. Via de Kennisbank kunnen gebruikers online een breed scala aan onderwerpen raadplegen. De kwaliteitseisen, richtlijnen en normen in het Handboek Bomen kunnen binnen uw organisatie dienen als onderbouwing van een advies aan collega’s, het college van B&W en voorlichting aan bewoners.

Elke vier jaar verschijnt er een update van het Handboek Bomen. Het Handboek Bomen is inhoudelijk gevalideerd door vakspecialisten uit de branche. Naast deelname van opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleiders zijn externe specialisten intensief betrokken bij de validatie.

Handboek Bomen

Het Handboek Bomen vormt de basis van de gebruikerslicentie en omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Toepassing van het Handboek Bomen binnen uw organisatie waarborgt de kwaliteitszorg rond bomen op professionele wijze.

Waar kan Handboek Bomen jou mee helpen?
Hoe groot kan een boom worden?
Hoe kan ik een boom beschermen tijdens graafwerkzaamheden?
Is er een relatie tussen boomkroonvolume en de groeiplaats van een boom?
Is er een bomennorm?
Veld mag niet leeg zijn
Inzetbaar bij:
  • Contractspecificatie
  • Inkoop bomen en substraten
  • Kwaliteitsborging
  • Leidraad inrichting openbare ruimte (Lior)
  • Boombeleid en -beheer
  • Kennisbron

Toepassing

Door binnen uw organisatie het Handboek Bomen op strategisch en beleidsniveau te laten accorderen, krijgt de inhoud ervan de status die nodig is om het te kunnen vastleggen en toepassen binnen de verschillende procedures in uw organisatie. Eenduidige kwaliteitseisen, gestandaardiseerde richtlijnen en heldere normen dragen binnen uw organisatie bij aan een betere kwaliteitszorg rond bomen.

Het Handboek Bomen is geschikt als naslagwerk en onafhankelijke kennisbron. Via de Kennisbank kunnen gebruikers online een breed scala aan onderwerpen raadplegen. De kwaliteitseisen, richtlijnen en normen in het Handboek Bomen kunnen binnen uw organisatie dienen als onderbouwing van een advies aan collega’s, het college van B&W en voorlichting aan bewoners.

Elke vier jaar verschijnt er een update van het Handboek Bomen. Het Handboek Bomen is inhoudelijk gevalideerd door vakspecialisten uit de branche. Naast deelname van opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleiders zijn externe specialisten intensief betrokken bij de validatie.

Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn