De norm voor het verbeteren van de kwaliteitszorg rond bomen

in de openbare ruimte.

Wat biedt het Norminstituut bomen?

Het Norminstituut Bomen biedt u overal onbeperkt toegang tot de kennisbank en instrumenten waarmee de kwaliteitszorg rond bomen kan worden geprofessionaliseerd. Naast de kennisbank en instrumenten omvat de gebruikerslicentie onder meer deelname aan landelijke en regionale bijeenkomsten. Daarnaast geven wij het persoonscertificaat Controleur Handboek Bomen en Data Inspecteur Bomen uit.

Onze licentie

Instrumenten

Handboek Bomen
Handboek Bomen
Het Handboek Bomen vormt de basis van de gebruikerslicentie en omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Toepassing van het Handboek Bomen binnen uw organisatie waarborgt de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze.
Meer Informatie
Resultaatsmeter
Met behulp van de Resultaatsmeter kunnen werkzaamheden of leveranties als onderdeel van een opleveringsprocedure of kwaliteitscontrole eenduidig en objectief worden getoetst.
Meer Informatie
Boommonitor Online
Boommonitor is het rekenprogramma dat essentiële kengetallen en ontwerpcriteria voor bomen doorrekent, vergelijkt en schematisch weergeeft. Ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen worden zo op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd met feiten.
Meer Informatie
Aanvullende

Diensten

Landelijke Gebruikersdag

Licentiehouders uit heel Nederland ontmoeten elkaar en presenteren ervaringen met het gebruik van de instrumenten.
De nieuwste ontwikkelingen binnen de instrumenten komen eveneens aan bod tijdens de Landelijke Gebruikersdag.

Regionale themabijeenkomsten

De interactieve regionale themabijeen-
komsten zijn bedoeld om in te zoomen op de toepassing van de verschillende instrumenten.
Gebruikers kunnen ervaringen delen over een effectieve implementatie van de instrumenten.

Kennisbank

De kennisbank biedt u naast het slim doorzoekbare Handboek Bomen een actueel overzicht van relevante actuele informatie voor het uitvoeren van kwaliteitszorg rond bomen.

 

 

 

 

Gebruikers aan het woord

Ervaringen

Bij een fusie van gemeenten is het zoeken naar dezelfde manier van werken
Het was echt wennen voor iedereen maar het Handboek Bomen is nu leidend.
‘De plaatjes in Boommonitor zijn eyeopeners voor bewoners en gemeenteraad’
Projectleiders hebben nu meer begrip voor het groen.
De licentie heeft zich al meer dan terugverdiend.
Data zijn de toekomst. Het bomenpaspoort is daar een geweldige tool voor.
Nieuws & publicaties

Actualiteit

Bekijk alle berichten
Thema:
Algemeen
8 september 2020

Handreiking Boombeleid

In samenwerking met de Bomenstichting ontwikkelt Norminstituut Bomen de Handreiking Boombeleid. Hiermee geven we invulling aan onze gezamenlijke doelstelling, namelijk het bevorderen van de (kwaliteits)zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland.
Lees Verder