De norm voor het verbeteren van de kwaliteitszorg rond bomen

in de openbare ruimte.

Wat biedt het Norminstituut bomen?

Het Norminstituut Bomen biedt u onbeperkt en overal toegang tot instrumenten waarmee de kwaliteitszorg rond bomen kan worden geprofessionaliseerd. Naast instrumenten als het Handboek Bomen, het rekenprogramma Boommonitor Online, de Resultaatsmeter en de Bomenposters omvat de gebruikerslicentie onder meer deelname aan de regionale themabijeenkomsten en de landelijke gebruikersdag.

Onze licentie

Instrumenten

Handboek Bomen
Handboek Bomen
Het Handboek Bomen vormt de basis van de gebruikerslicentie en omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Toepassing van het Handboek Bomen binnen uw organisatie waarborgt de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze.
Meer Informatie
Resultaatsmeter
De Resultaatsmeter is een onmisbaar instrument dat beschikbaar is voor licentiehouders van het Norminstituut Bomen. Met behulp van de Resultaatsmeter kunnen werkzaamheden of leveranties als onderdeel van een opleveringsprocedure of kwaliteitscontrole eenduidig en objectief worden getoetst.
Meer Informatie
Boommonitor Online
Boommonitor Online is een rekenprogramma dat essentiële kengetallen en ontwerpcriteria voor bomen op projectbasis doorrekent, vergelijkt en schematisch weergeeft. Ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen worden zo op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd met feiten en kunnen per project worden opgeslagen.
Meer Informatie
Aanvullende

Diensten

Landelijke gebruikersdag

Van basale informatie over het Norminstituut Bomen tot de nieuwste ontwikkelingen binnen de instrumenten, het komt aan bod tijdens de landelijke gebruikersdag. Licentiehouders uit heel Nederland ontmoeten elkaar en presenteren ervaringen met het gebruik van de instrumenten.

 

Regionale themabijeenkomsten

De interactieve regionale
themabijeenkomsten zijn bedoeld om in te zoomen op de toepassing van de verschillende instrumenten, op zowel beleids- als beheerniveau. Gebruikers kunnen een-op-een vragen stellen en ervaringen delen over een effectieve implementatie van de instrumenten.

 

Helpdesk & Digitaal loket

Mochten er tijdens het gebruik van onze instrumenten vragen ontstaan, dan zitten onze medewerkers klaar om u snel te helpen. Voor het inbrengen van vakkennis kunt u gebruikmaken van ons digitale loket.

 

 

 

 

Gebruikers aan het woord

Ervaringen

Vanuit ons beleid verwijzen we naar de instrumenten van het Norminstituut Bomen; zo hebben we geborgd wat we verstaan onder kwaliteit voor bomen in de openbare ruimte.
Boommonitor Online verstrekt ons feiten over onder- en bovengrondse ruimte voor groeiplaatsen van bomen, dat is wel zo plezierig want over meningen blíjf je discussiëren.
Het gebruik van de instrumenten van het Norminstituut Bomen geeft onze organisatie intern en extern duidelijkheid als het over bomen gaat. We redeneren net zoals de civiele afdeling met concrete normen en richtlijnen. Dat maakt ons in de openbare ruimte een serieuze gesprekspartner.
In onze relatie met onze eigen buitendienst en aannemers willen we graag de kwaliteit van uitgevoerd (snoei)werk meten. De Resultaatsmeter is hier een goed instrument voor, dat objectief via een steekproef een goed beeld geeft van de kwaliteit van het uitgevoerde werk.
In ons RAW boomonderhoudsbestek verwijzen we naar het Handboek Bomen. Dat minimaliseert discussies met de aannemers, wat erg prettig is. Uiteindelijk willen alle partijen duidelijkheid.
Het handboek van het Norminstituut Bomen sluit mooi aan bij de veranderende tijd waarin groenbeheerders en bewoners nóg bewuster omgaan met het groenbeheer.
Nieuws & publicaties

Actualiteit

Bekijk alle berichten
Thema:
Bomenposter
13 juni 2017

Bomenposter Leveren en Planten Bomen onthuld

Op de Boominfodag hebben we samen met onze partners de bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ onthuld. Specifiek voor deze poster is Naktuinbouw als partner betrokken. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor de naleving van Europese normen.
Lees Verder