Landelijke Bomennorm
4 jul 2023

Wanneer ben je een groene gemeente? Is de bomenbalans nog in evenwicht na een reconstructie in de wijk? Hoeveel boomkroonvolume is er nodig om een wijk met hittestress te verkoelen? Zo maar een aantal vragen die we willen beantwoorden met een landelijke bomennorm.

De achteruitgang van groen en biodiversiteit in Europa moet tot een halt worden gebracht. Daarom wordt op dit moment onderhandeld over de invoering van de Europese Natuurherstelwet. Onderdeel van het wetsvoorstel is een landelijke groennorm. Een landelijke groennorm kan niet zonder een landelijke bomennorm. Bomen vormen immers de ruggengraat van groene structuren en voorzien in 3D groen, ofwel boomkroonvolume (BKV). En laat het BKV nou precies de meest effectieve functies bieden die nodig zijn voor natuurherstel.

Volgens de nieuw op te stellen landelijke groennorm moet per gemeente kunnen worden aangetoond dat het groenoppervlak na 2021 niet meer is afgenomen en zelfs toeneemt in 2040 en 2050. Dat wordt niet eenvoudig! Gelukkig kunnen bomen voorzien in deze behoefte.

Doordat bomen in vergelijking met ander groen veel meer volume omvatten, kunnen grote bomen uitkomst bieden bij het behalen van groennormen. Norminstituut Bomen heeft het initiatief genomen de landelijke bomennorm te ontwikkelen. Dit doen we in samenwerking met Cecil Konijnendijk, de ontwikkelaar van de 3-30-300 regel. Daarnaast stemmen we de ontwikkelingen af met specialisten van de Wageningen Universiteit en TU Delft. Via de nieuwsbrief en onze website kun je de ontwikkelingen volgen.

TERUG
Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn