Certificaten

Om de kwaliteit van werkzaamheden rond bomen in de openbare ruimte te waarborgen geeft Norminstituut Bomen twee certificaten uit: Data Inspecteur Bomen en Controleur Handboek Bomen.

Data Inspecteur Bomen

Data worden steeds belangrijker, dus inventarisatiegegevens van bomen eveneens. Ze krijgen bovendien een steeds prominentere plaats binnen de organisatie.

Data zijn niet alleen nodig voor het basaal vastleggen van objecten (BGT), maar ook voor het aansturen van processen en het plannen van werkzaamheden binnen het cyclisch beheer. Zo zijn ze een belangrijke schakel bij communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: welke boom staat waar en wat is de waarde van die boom binnen een civiel reconstructie- of bouwproces? Data zijn dus belangrijk, maar wie kan ze eenduidig inventariseren en registreren? De gecertificeerde Data Inspecteur Bomen!

De Data Inspecteur Bomen wordt getoetst op zijn kennis en vaardigheden voor het inventarisaren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basale basisgegevens van de boom, zoals boomnummer (ID) en boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Om deze inventarisatie en registratie eenduidig te kunnen uitvoeren zijn gestandaardiseerde kenmerken en keuzeopties nodig. Deze zijn gebundeld in het Handboek Bomen | H14 | Dataregistratie bomen.

Het certificaat kan dienen als aanvulling (upgrade) op het bestaande certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC).

Het examen Data Inspecteur Bomen vindt plaats in Apeldoorn op 1 december 2022, 15 februari 2023, 14 juni 2023, 4 oktober 2023 en 6 december 2023.

Kosten:
Examen € 365,00
Herexamen € 365,00
Herexamen theorie € 110,00
Herexamen praktijk € 255,00

Klik hier voor veel gestelde vragen over het certificaat Data Inspecteur Bomen.

Controleur Handboek Bomen

De Resultaatsmeter geeft een objectief beeld van de resultaten van het werk of de leverantie in relatie tot de in de uitvraag gestelde kwaliteitseisen. Om de Resultaatsmeter in projecten toe te passen, dient de gebruiker in het bezit te zijn van het certificaat Controleur Handboek Bomen. De gebruiker wordt geautoriseerd voor het gebruik van de Resultaatsmeter en kan hiermee de kwaliteit van een werk of leverantie eenduidig beoordelen (meten).

Een goede Controleur Handboek Bomen heeft de basisvaardigheden van een Data Inspecteur Bomen. Controleurs Handboek Bomen dienen daarom tevens in het bezit te zijn van het certificaat Data Inspecteur Bomen.

Borging kwaliteit

Om de kwaliteit van de examens en certificaten te borgen heeft Norminstituut Bomen eindtermen opgesteld en reglementen vastgesteld. Ook is er een examencommissie benoemd.
De commissie bestaat uit de volgende personen:

Erik Fidder: Toezichthouder/technicus bomen –  gemeente Almere
Jan-Willem de Groot: Franchise Manager – Pius Floris Boomverzorging
Bart Exterkate: Trainer/adviseur – Praktijk Centrum Bomen

Opleiders

Norminstituut Bomen leidt niet op. Wij hebben met de volgende opleiders een opleidingsovereenkomst gesloten. Dit betekent dat zij de opleidingen mogen verzorgen voor het behalen van onze certificaten.

Praktijk Centrum Bomen
Bomenbanen

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en trainingsdata kunt u aanvragen bij de door u gewenste organisatie.

Als u wilt weten wanneer de examens plaatsvinden, logt u via deze site in op onze Kennisbank. U kunt zich via deze weg ook aanmelden voor een examen. Dit geldt ook voor niet-licentiehouders, zij kunnen hiervoor een gastaccount aanmaken.