Certificaten

Om de kwaliteit van werkzaamheden rond bomen in de openbare ruimte te waarborgen geeft Norminstituut Bomen diverse certificaten uit. 

Data Inspecteur Bomen

Data worden steeds belangrijker, dus inventarisatiegegevens van bomen eveneens. Ze krijgen bovendien een steeds prominentere plaats binnen boombeherende organisaties.

Data zijn niet alleen nodig voor het basaal vastleggen van objecten (BGT), maar ook voor het aansturen van processen en het plannen van werkzaamheden binnen het cyclisch beheer. Zo zijn ze een belangrijke schakel bij communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: welke boom staat waar en wat is de waarde van die boom binnen een civiel reconstructie- of bouwproces? Data zijn dus belangrijk, maar wie kan ze eenduidig inventariseren en registreren? De gecertificeerde Data Inspecteur Bomen!

De Data Inspecteur Bomen wordt getoetst op zijn kennis en vaardigheden voor het inventarisaren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basale basisgegevens van de boom, zoals boomnummer (ID) en boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Om deze inventarisatie en registratie eenduidig te kunnen uitvoeren zijn gestandaardiseerde kenmerken en keuzeopties nodig. Deze zijn gebundeld in het Handboek Bomen | H14 | Dataregistratie bomen.

Hieronder lichten we de verschillende certificaten toe, je kunt er ook voor kiezen om deze video te bekijken.

Data Inspecteur Bomen | Veiligheid (DIB-Veiligheid)

Dit certificaat is voor aspirant Boomveiligheidscontroleurs en instromers binnen het vakgebied en kan tevens als opstap dienen voor het certificaat DIB-Veiligheid & Onderhoud.

Competenties: Uitvoering boomveiligheidscontrole en digitale registratie van de boomveiligheid volgens de landelijke richtlijn BVR (Boomveiligheidsrichtlijn 2016) en het [Handboek Bomen 2022 | H10 | Boomveiligheidscontrole en H14 | Dataregistratie bomen].

Het certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar moet de data-inspecteur het examen opnieuw met goed gevolg afleggen om het certificaat te behouden. Het examen bestaat uit vijftig theorie meerkeuzevragen en praktijkinspectie van tien bomen in het veld inclusief digitale registratie met behulp van digitaal datapaspoort.

De examendata voor 2024 zijn opgenomen in de Kennisbank.

Kosten
Examen € 265,00
Herexamen € 265,00
Herexamen theorie € 80,00
Herexamen praktijk € 185,00
Hercertificering €265,00

Het certificaat kan dienen als aanvulling (upgrade) of vervanging van Boomveiligheidscontroleur (BVC Groenkeur).

Data Inspecteur Bomen | Veiligheid & Onderhoud
(DIB-Veiligheid & Onderhoud)

Dit certificaat is voor aspirant data-inspecteurs en bestaande certificaathouders DIB-Veiligheid, BVC en ETW.

Competenties: Aanvullend op DIB-Veiligheid opnamekenmerken en digitale registratie van onderhoudskenmerken volgens het [Handboek Bomen 2022 | H8 + H9 | Snoeien bomen en H14 | Dataregistratie bomen].

Het certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar moet de data-inspecteur het examen opnieuw met goed gevolg afleggen om het certificaat te behouden. Het examen bestaat uit vijftig theorie meerkeuzevragen en praktijkinspectie van tien bomen in het veld inclusief digitale registratie met behulp van digitaal datapaspoort.

De examendata voor 2024 zijn opgenomen in de Kennisbank.

Kosten
Examen € 365,00
Herexamen € 365,00
Herexamen theorie € 110,00
Herexamen praktijk € 255,00
Hercertificering €365,00

Het certificaat kan dienen als aanvulling (upgrade) op het bestaande certificaat DIB-Veiligheid of vervanging van Boomveiligheidscontroleur (BVC Groenkeur).

Klik hier voor veel gestelde vragen over het certificaat Data Inspecteur Bomen.

Borging kwaliteit

Om de kwaliteit van de examens en certificaten te borgen heeft Norminstituut Bomen eindtermen opgesteld en reglementen vastgesteld. Ook is er een examencommissie benoemd.
De commissie bestaat uit de volgende personen:

Erik Fidder: Toezichthouder/technicus bomen –  gemeente Almere
Jan-Willem de Groot: Franchise Manager – Terra Nostra
Bart Exterkate: Trainer/adviseur – Praktijk Centrum Bomen

Opleiders

Norminstituut Bomen leidt niet op. Wij hebben met de volgende opleiders een opleidingsovereenkomst gesloten. Dit betekent dat zij de opleidingen mogen verzorgen voor het behalen van onze certificaten.

Praktijk Centrum Bomen *
Bomenbanen
BomenCampus
IPC Groene Ruimte *

* Neemt ook examens af

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en data kun je aanvragen bij de gewenste organisatie.

Als je wilt weten wanneer de examens plaatsvinden, log je via deze site in op onze Kennisbank. Je kunt je via deze weg ook aanmelden voor een examen. Dit geldt ook voor niet-licentiehouders, zij kunnen hiervoor een gastaccount aanmaken.