Bomenbalans
21 mrt 2022

De belangrijke bijdragen van bomen voor het leefklimaat worden vooral gevormd door het kroonvolume. Dat levert immers de meeste ecosysteemdiensten. We zijn daarom heel blij met het nieuwe hoofdstuk Bomenbalans in Handboek Bomen 2022.

Inmiddels maken heel veel partijen zich druk om het klimaat, en gelukkig maar; het is goed dat er aandacht voor is. Hoe we er vervolgens voor zorgen dat deze aandacht ook ten goede komt aan de bomen is nog een uitdaging. In veel gevallen zetten partijen nu in op het planten van veel bomen. De kwantiteit en kwaliteit van een groeiplaats bepalen echter in belangrijke mate de omlooptijd van een boom. En de omlooptijd van een boom bepaalt hoe groot de kroon kan worden. Het is dus eigenlijk heel eenvoudig: hoe langer de boom duurzaam kan groeien, des te meer de boom kan bijdragen aan de realisatie van klimaatdoelen.

In het hoofdstuk Bomenbalans wordt in aantallen, vierkante meters kroonoppervlakte en kubieke meters kroonvolume inzicht gegeven in de potentie van bomen. Per 1e, 2e en 3e boomgrootte en omlooptijd wordt helder weergegeven wat de te verwachten aantallen zijn. Dat is zeer verhelderend in ontwerpprocessen en (reconstructie)projecten. Er wordt een eerlijk verhaal getoond waardoor keuzes onderbouwd kunnen worden met feiten. In projecten kan het dus zo zijn dat in een nieuwe situatie minder bomen terugkomen, maar dat deze nieuwe bomen wel meer kroonvolume gaan geven.

Met de beschikbare getallen kan een koppeling worden gemaakt met bijvoorbeeld i-Tree om ecosysteemdiensten door te rekenen in financiƫle waarde. De werkelijke kroonvolumes kunnen inmiddels ook door diverse bedrijven in beeld worden gebracht. Bomen zijn belangrijk, dat wisten we natuurlijk al, en gelukkig kunnen we het nu steeds beter onderbouwen!

TERUG