Boombescherming in de praktijk
19 okt 2023

Het fenomeen boomkroonvolume (BKV), zoals in Handboek Bomen 2022 gelanceerd, is door de markt omarmd. We weten dat de hoeveelheid BKV de effectiviteit van de functies van bomen bepaalt. Bomen aanplanten is goede aanwas van BKV, bomen behouden is nog veel effectiever. Boombescherming blijkt echter niet eenvoudig. Daarom vroegen we op de afgelopen Vakbeurs Openbare Ruimte extra aandacht voor de wortels van de bomen.

De openbare ruimte staat continu onder druk. Steeds meer partijen claimen ruimte, kostbare ruimte. Meer kabels en leidingen, grotere auto’s, bredere fietspaden enzovoort. Zie dan maar eens de bomen te sparen. Via het Handboek Bomen zijn instrumenten beschikbaar, zoals de Boom Effect Analyse en het Werkplan Bomen. Tijdens speciale themabijeenkomsten over boombescherming leggen we licentiehouders uit hoe deze instrumenten in te zetten.

Dit najaar is er nog een aantal van deze speciale sessies en ook volgend jaar gaan we hiermee door. Daarnaast zien we volop kansen om kennis buiten ons eigen werkveld te delen. Zo werkt SOMA, de opleider van graafmachinisten, graag samen om kennis te delen. De komende periode ontwikkelen we in goed overleg herkenbaar filmmateriaal. Vanuit het perspectief van de machinisten brengen we werkelijke dagelijkse scenario’s en de bijkomende uitdagingen en keuzes in beeld.

 

TERUG
Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn