Data Inspecteur Bomen | Veiligheid (DIB-Veiligheid)
1 dec 2022

Voor het huidige certificaat Data Inspecteur Bomen (DIB) worden tijdens het examen kennis en vaardigheden van Veiligheid (BVC) en het cyclisch onderhoud getoetst. Om in de markt voor kandidaten een opstap te bieden voor het huidige DIB-certificaat, is het vanaf 2023 ook mogelijk om de opleiding DIB-Veiligheid (dus zonder onderhoudskenmerken) te volgen en het examen hiervoor af te leggen.

De opleiding en het examen voor de beide DIB-certificaten worden komend jaar door PCbomen verzorgd. Ook zijn we met meerdere opleiders in gesprek die tevens de opleiding en het examen willen verzorgen. Zodra we hier meer van weten, melden we dat uiteraard.

De data-inspecteurs kunnen met een goed examenresultaat aantonen dat ze beschikken over de noodzakelijke BVC-kennis en -vaardigheden.

Het reguliere DIB- en het DIB-Veiligheid-examen zijn afgestemd op de opname en registratie van datakenmerken volgens de landelijke richtlijn van de Boomveiligheidsregistratie (BVR) en het Handboek Bomen. Opdrachtgevers kunnen het DIB-certificaat met vermelding van de betreffende module voorschrijven in bestekken en werkomschrijvingen. Het onderdeel BVC binnen de beide DIB-certificaten is (ten minste) gelijkwaardig aan reguliere BVC-certificaten.

Alle reeds gecertificeerde data-inspecteurs zijn te vinden in ons Landelijk Register.

TERUG