Expertgroep Landelijke Bomennorm geformeerd
19 okt 2023

Norminstituut Bomen heeft een expertgroep geformeerd die als klankbord gaat dienen bij de ontwikkeling van de Landelijke Bomennorm. We zijn blij dat de experts van TU Delft en WUR ons samen met Cecil Konijnendijk (3-30-300 regel) helpen bij deze opdracht.

Landelijk wordt een groennorm opgesteld. Omdat bomen in verhouding de grootste bijdrage leveren aan de functies van groen neemt Norminstituut Bomen, in opdracht van haar bestuur, het initiatief de Landelijke Bomennorm op te stellen. De eerstvolgende stap hierin is een werksessie met de 100.000+ gemeenten. Op 28 november nemen afgevaardigden van deze gemeenten deel aan een interactieve sessie. Na deze sessie stellen we de kaders van de bomennorm en de gerelateerde nulmeting vast. Het doel is om op 30 mei aanstaande tijdens de Landelijke Gebruikersdag in Breda de Landelijke Bomennorm te presenteren.

Uiteraard kun je de ontwikkelingen via onze website of de nieuwsbrief volgen.

TERUG