Expertgroep Landelijke Bomennorm geformeerd
19 okt 2023

Norminstituut Bomen heeft een expertgroep geformeerd die als klankbord diende bij de ontwikkeling van de Landelijke Bomennorm. We zijn blij dat de experts van TU Delft en WUR ons samen met Cecil Konijnendijk (3-30-300 regel) hebben geholpen bij deze opdracht.

Landelijk wordt een groennorm opgesteld. Omdat bomen in verhouding de grootste bijdrage leveren aan de functies van groen heeft Norminstituut Bomen, in opdracht van haar bestuur, het initiatief genomen de Landelijke Bomennorm op te stellen. De eerste stap hierin was een werksessie met de 100.000+ gemeenten. Op 28 november 2023 namen afgevaardigden van deze gemeenten deel aan deze interactieve sessie. Na deze sessie hebben we de kaders van de bomennorm en de gerelateerde nulmeting vastgesteld. 30 mei 2024, tijdens de Landelijke Gebruikersdag in Breda, is de Landelijke Bomennorm gepresenteerd.

Uiteraard kun je de ontwikkelingen via onze website of de nieuwsbrief volgen.

TERUG
Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn