Handreiking Omgevingswet en Bomen gelanceerd!
22 jun 2021

Eindelijk is hij er; de Handreiking Omgevingswet en Bomen!

Afgelopen periode hebben we je geïnformeerd over (en hopelijk nieuwsgierig gemaakt naar…) de handreiking. Wij zijn blij dat we hem nu eindelijk in handen hebben en nog blijer met het resultaat.

Naar ons idee is het een zeer nuttig en bruikbaar document, dat met name beleidsmedewerkers handvatten geeft voor het ten uitvoer brengen van de Omgevingswet.

Zoals eerder vermeld, ontvangen alle licentiehouders één hardcopy-exemplaar. Dit exemplaar is inmiddels onderweg en ligt dus spoedig op de spreekwoordelijke deurmat! Dit geldt ook voor de (extra) bestelde exemplaren. Licentiehouders vinden de handreiking ook online in de Kennisbank.

Voor wie onze eerdere berichten over de handreiking gemist heeft, in het kort nogmaals op een rij. De Handreiking omvat drie delen.

  • Deel 1, Beleidskaders: met welke opgaven hebben we te maken en hoe zien de nieuwe kaders eruit? (Inter)nationale opgaven, de Omgevingswet, participatie, basisfuncties bomen, data en bomen, bomen als kapitaalgoederen en kwaliteitseisen voor bomen komen aan bod.
  • Deel 2, Bomen in de Omgevingswet de feitelijke handreiking: een stappenplan om bomen in omgevingsvisie, -plan en ‑programma te verankeren.
  • Deel 3, Beleid in praktijk: diverse voorbeelden waarmee beleid en praktijk elkaar kunnen versterken, maar ook praktische voorbeelden ten aanzien van participatie, interdisciplinair werken en het informeren van bestuurders.

Wil je een eigen of extra hardcopy exemplaar van de Handreiking Omgevingswet en Bomen, bijvoorbeeld voor je collega civiel, of je projectleider omgevingsvisie? Het boek is, ook door niet- licentiehouders, te bestellen via de contactpagina op onze website. De kosten zijn €75 voor licentiehouders en €95 voor niet-licentiehouders inclusief verzending en exclusief BTW.

Kennisdelen
We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk kennis te delen. Daarom worden aanvullend in het najaar inhoudelijke sessies georganiseerd door de auteurs van de handreiking. Data en locaties worden uiteraard tijdig gecommuniceerd.

TERUG
Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn