Live kennis delen
30 jun 2022

De afgelopen maanden ontmoetten we tijdens de Landelijke Gebruikersdag en de Regionale Themabijeenkomsten weer heel wat mensen. Wij worden daar blij van, het geeft energie mensen te zien en te spreken.

Het is alweer bijna zomervakantie. In die periode zijn er geen bijeenkomsten, maar daarna gaan we weer los. Door heel Nederland organiseren we bijeenkomsten. Licentiehouders kunnen onder andere aansluiten bij de ‘Wat hebben we in huis ‘ bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst nemen we de instrumenten binnen de licentie onder de loep. Uiteraard komt het Handboek Bomen 2022 uitgebreid aan bod. Met maar liefst drie nieuwe hoofdstukken: Groeiplaatsonderzoek, Kwaliteitsbeoordeling en Bomenbalans is er veel te vertellen. De bomenbalans is ook verwerkt in het Rekenprogramma Boommonitor. Zo is goed te zien wat op termijn de effecten zijn van aanplant. Het kroonvolume is de basis voor deze balans. Want ecosysteemdiensten zijn voornamelijk gekoppeld aan de boomkroon. Op verzoek verzorgen wij ook bijeenkomsten aan huis. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

TERUG