Overeenkomst IPC Groene Ruimte en Norminstituut Bomen
19 okt 2023

Norminstituut Bomen heeft met IPC Groene Ruimte een overeenkomst gesloten voor het verzorgen van de opleiding en de examinering van Data Inspecteur Bomen (DIB). Inmiddels zijn er zo’n 200 Data Inspecteurs Bomen en staat het certificaat stevig in de markt.

Veel opdrachtgevers schrijven het DIB-certificaat standaard voor in de uitvraag. De toegenomen vraag naar de opleiding en examinering wordt door de uitbreiding van het aanbod gefaciliteerd.

De Data Inspecteur Bomen wordt getoetst op zijn kennis en vaardigheden voor het inventarisaren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basale basisgegevens van de boom, zoals de boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Om deze inventarisatie en registratie eenduidig te kunnen uitvoeren zijn gestandaardiseerde kenmerken en keuzeopties nodig. Deze zijn gebundeld in het Handboek Bomen | H14 | Dataregistratie bomen.

We hebben er alle vertrouwen in dat steeds meer (potentiële) inspecteurs het begeerde DIB-certificaat gaan behalen.

TERUG