Pilot Data Inspecteur Bomen | Waarde
17 apr 2024

Hoeveel is een boom nu eigenlijk waard? En waar baseer je die waarde dan op? Zijn de ecosysteemdiensten ook meegewogen in de waarde? Dat zijn vragen die in de vakwereld nog niet zo eenvoudig objectief te beantwoorden zijn. Met het certificaat Data Inspecteur Bomen | Waarde komen de antwoorden dichterbij. De pilotopleiding en het -examen zitten erop. De doorontwikkeling is nu de volgende stap.

Wat is de waarde van een boom?
Bij dit meest uitgebreide certificaat Data Inspecteur Bomen worden de kandidaten getoetst op hun inzicht in zichtbare boomveiligheidsrisico’s (DIB-Veiligheid), de onderhoudsstaat van de bomen (DIB-Veiligheid & Onderhoud) en op de waarde van bomen. Is de boom op de plek waar hij staat langdurig te handhaven? Of staat hij misschien te dicht op een woning of in een te kleine groeiplaats? Hoeveel draagt de boom bij aan zijn omgeving met de omvang van zijn boomkroon? Immers, hoe groter een boom, des te meer water hij kan bufferen en des te meer schaduw hij biedt op hete dagen. En ook niet onbelangrijk: hoe gezond is de boom? Groeit hij nog? Of is het einde van zijn levensduur in zicht?

Door te kijken naar de bijdragen die de boom aan zijn omgeving levert, kunnen we de boom beter op waarde schatten. Daarom krijgen bomen een cijfer waarmee je inzicht krijgt in die waarden.

Juiste keuzes maken
Als eerste toepassing van het certificaat DIB-Waarde zien we de koppeling met de (BEA) voor een project of (wijk) reconstructie. Op basis van feiten kunnen dan keuzes gemaakt worden voor behoud, groeiplaatsverbetering of kap. Na een uitgebreide evaluatie met de deelnemers aan de pilot en de opleiders worden de plannen opgesteld voor de opleiding en het examen. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte.

Uitreiking certificaat
De geslaagden van de pilot krijgen 30 mei in Breda tijdens de Landelijke Gebruikersdag het felbegeerde certificaat uitgereikt. Nog niet ingeschreven? Doe dat dan snel, want er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar.

TERUG