Samenwerking CROW en Norminstituut Bomen voor IMBOR databeheer
11 nov 2023

Kennisorganisaties CROW, Norminstituut Bomen en RIONED ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Directeuren Pieter Litjens, Marc Meijer en Hilde Niezen tekenden de overeenkomst met de ‘poten in de klei’. Hun datastandaarden voor respectievelijk beheer openbare ruimte, bomen en rioleringen komen hiermee met elkaar in overeenstemming en verbinding.

Data en informatie spelen een steeds belangrijkere rol bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. De samenwerking is een belangrijke volgende stap naar soepele informatie-uitwisseling voor een doelmatig beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook tijdens de realisatie van grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en verouderende infrastructuur is databeheer van groot belang. Data zijn niet alleen nodig voor het basaal vastleggen van objecten (BGT), maar ook voor het aansturen van processen en het plannen van werkzaamheden binnen het cyclisch boombeheer. Zo zijn ze een belangrijke schakel bij communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: welke boom staat waar en wat is de waarde van die boom binnen een civiele reconstructie- of bouwproces? Data zijn dus belangrijk. De gecertificeerde Data Inspecteur Bomen kan ze eenduidig inventariseren en registreren.

CROW, Norminstituut Bomen en RIONED zijn kenniscentra die afgelopen jaren elk voor hun eigen domein al mooie stappen hebben gezet. CROW heeft met het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) een sterke basis gelegd waarmee overheden de kenmerken en locaties van alle objecten in de buitenruimte kunnen vastleggen in hun beheersoftware. Norminstituut Bomen en RIONED faciliteren met hun sectorale datastandaarden belangrijke toepassingen in het stedelijk boom- en waterbeheer (riolering), zoals aanleg, inspecties en onderhoud.

De nieuwe samenwerking is onderdeel van het BORius-programma, dat staat voor Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaarden. Dat programma zal leiden tot nieuwe en integrale toepassingen, betere implementatie en onderlinge afstemming. Hierdoor zijn overheden in staat data beter te verzamelen, vast te leggen, uit te wisselen, te analyseren en te publiceren. Marktpartijen zullen dankzij de betere standaarden innovatieve tools en services kunnen leveren.

We zijn blij dat deze drie sectoren elkaar vanuit hun eigen sterke positie gaan aanvullen en versterken. Boombeheerders kunnen door deze samenwerking gaan profiteren van ontwikkelingen in andere domeinen, en wij kunnen onze expertise delen met anderen, een mooie win-win.

TERUG