Update Boommonitor i-Tree Canopy
18 mrt 2020

Het rekenprogramma Boommonitor wordt periodiek geüpdatet. Zo ook dit jaar. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Binnen het tabblad ‘Specificaties’ is een filter toegevoegd voor de keuze en zoekfunctie van een boomsoort, zodat u snel op basis van ‘sortiment’ of een ‘specifieke boomgrootte’ kunt vinden wat u zoekt. Tevens zijn voor een groot deel van de bomen uit de bomenlijst foto’s toegevoegd en is de bomenlijst in omvang uitgebreid tot ruim 350 gangbare boomsoorten en cultivars. Ook is de veel uitgesproken wens om i-Tree te integreren in Boommonitor verwezenlijkt.

Ecosysteemdiensten
Binnen het tabblad ‘Boominfo’ is het onderdeel ‘i-Tree Canopy’ toegevoegd met relevante informatie en kengetallen over de kroonprojectie van bomen en de aan de kroonprojectie gekoppelde baten voor de ecosysteemdiensten. In de bomenlijst is tevens een koppeling gemaakt met de Soortentabel van de WUR waarmee zichtbaar is welke ecosysteemdiensten er aan de boomsoorten gekoppeld zijn. De soortentabel van de WUR wordt naar verwachting in de komende jaren uitgebreid, zodat steeds meer bomen en cultivars in de lijst voorzien kunnen worden van informatie over de ecosysteemdiensten die zij leveren.

Binnen het tabblad ‘Projecten’ is tot slot de mogelijkheid gerealiseerd om meerdere projecten te bundelen in zogenaamde samengestelde (project)groepen. Meerdere berekeningen binnen een project kunnen zo gebundeld worden opgeslagen en ook als samengesteld project via de pdf worden geëxporteerd. Tijdens de Landelijke Gebruikersdag volgt een demo van de onderdelen die zijn geüpdatet.

TERUG