Update ontwikkelingen Data Inspecteur Bomen
4 apr 2023

Data Inspecteur Bomen registreert volgens Handboek Bomen
Dat je als boomeigenaar je bomen periodiek moet laten controleren op visuele veiligheidsrisico’s, is geen nieuws. Je moet kunnen aantonen dat je je hebt ingespannen om de openbare ruimte veilig te houden. Om betrouwbare data te verkrijgen is het van belang dat je goede afspraken maakt. Wanneer is een boom onveilig? Wat registreer je dan? En hoe is die data om te zetten naar uitvoeringswerkzaamheden. Jarenlang was iedere boomveiligheidscontroleur vrij om zijn eigen termen en procedures te volgen bij het uitvoeren van controles. Dit leidde geregeld tot problemen bij de uitvoering van werkzaamheden. Om die reden startte het Norminstituut Bomen in 2018 met het certificaat Data Inspecteur Bomen (DIB).

Behoud Boomkroonvolume en beperk kosten Nader Onderzoek
Data Inspecteurs Bomen | Veiligheid & Onderhoud (DIB-Veiligheid & Onderhoud) beheersen de systematiek van het bomenpaspoort Handboek Bomen. Daarnaast wordt deze inspecteur geacht 200 boomsoorten en cultivars te kunnen onderscheiden. Waarom dat belangrijk is? Omdat de eigenschappen van bomen enorm verschillen. Sommige boomsoorten kunnen jarenlang veilig blijven staan met dezelfde afwijking. Andere vallen binnen drie jaar om. Zo kun je langer Boomkroonvolume behouden binnen de veiligheidsgrenzen. Met minder kosten voor Nader Onderzoek (gespecialiseerd vervolgonderzoek). Want hoe langer grote bomen kunnen worden behouden, des te langer de maatschappij kan profiteren van hun vele functies. Denk aan verkoeling, waterberging of een mooi uitzicht.

DIB-Veiligheid & Onderhoud tenminste gelijkwaardig aan BVC Groenkeur
De afgelopen jaren kwam bij bestekken voor het eerst de vraag naar voren of het certificaat DIB gelijkwaardig is aan het BVC Groenkeur certificaat. Inmiddels is door onafhankelijk bomenjurist Jilles van Zinderen vastgesteld dat het DIB-certificaat tenminste gelijkwaardig is. De samenvatting van zijn onderzoek lees je hier.

Pilot Data Inspecteur Bomen | Veiligheid, opstapniveau BVC-er
DIB-Veiligheid & Onderhoud wordt door veel boomveiligheidscontroleurs gezien als een pittige opleiding. Naast boomveiligheid, wordt de inspecteur geacht de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden te registreren. En waar een BVC Groenkeur inspecteur 30 Nederlandse boomnamen kent, kent de DIB-Veiligheid & Onderhoud ruim 200 soorten en cultivars. Om de drempel te verlagen is er nu ook het certificaat Data Inspecteur Bomen | Veiligheid (DIB-Veiligheid). Met deze opstap leren data-inspecteurs het gestandaardiseerde digitale veiligheidspaspoort Handboek Bomen in te vullen. Bovendien hoeven ze ‘slechts’ 50 bomen bij hun wetenschappelijke geslachtsnaam te kennen.

Wijzigingen opleiding en examinering
Sinds najaar 2022 worden de DIB-examens afgenomen door Praktijkcentrum Bomen. Het Norminstituut Bomen houdt toezicht op de examens. Op deze manier bewaakt Norminstituut Bomen de kwaliteit, maar ligt de uitvoering bij een organisatie die haar hoofdactiviteit bij opleiden en examineren heeft liggen.
De opleidingen DIB worden op dit moment ook verzorgd door Bomencampus. IPC Groene Ruimte start over enige tijd ook met de opleidingen en examens voor DIB.

Toekomst Data Inspecteur | Waarde
Groen en bomen zijn van groot belang voor de leefomgeving. Om de vele opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid te realiseren is er steeds meer vraag naar normen voor bomen. Daarom werken we aan een derde DIB-certificaat: Data Inspecteur Bomen | Waarde (DIB-Waarde). Inspecteurs moeten voor dit certificaat de waarde van de boom voor zijn omgeving weergeven met behulp van het waarde-cijfer, het boomkroonvolume (BKV) en de Bomenbalans. Op die manier kunnen er op basis van volledig uniform geregistreerde boomdata keuzes worden gemaakt binnen projecten.

Meer weten? Op 25 mei is de Landelijke Gebruikersdag in stadspark Berg & Bos in Apeldoorn. Als licentiehouder kun je kosteloos deelnemen. Je kunt je hier inschrijven. Wacht niet te lang want vol=vol. Tevens zijn er de komende maanden nog diverse Regionale Themabijeenkomsten. Ook voor deze sessies kun je je via onze website inschrijven.

TERUG
Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn