Werken rond bomen
21 mrt 2022

Bij de uitvoering van (bouw)werkzaamheden rond bomen is de bescherming van bomen essentieel. Een goede boombescherming begint bij het maken van een goed doordacht plan. Dit plan is een onderdeel van een zogenoemde BEA, ofwel Bomen Effect Analyse. Binnen de BEA wordt gekeken welke bomen moeten worden gespaard en welke maatregelen en randvoorwaarden daarvoor binnen het Werkplan nodig zijn.

Binnen de BEA moet zoals gezegd ook de boombescherming worden uitgewerkt. Een goede fysieke bescherming van de boom is bijvoorbeeld een statisch bouwhek. Zo’n bouwhek wordt bij voorkeur op een afstand van +1,5 meter buiten de kroonprojectie van de boom geplaatst. De zogenoemde ‘Kwetsbare boomzone’ is dan volledig beschermd.

Worden de randvoorwaarden van de BEA niet goed nageleefd en ontstaat er daardoor schade aan de boom of groeiplaats? Dan is, als stok achter de deur, het verhalen van de boomschade en/of een beroep doen op de boeteclausule essentieel voor toezicht en handhaving. Ook het verhalen van deelschades is daarbij essentieel.

In het Handboek Bomen 2022 is het gehele proces van het opstellen van de BEA, het Werken rond bomen en de Waarde- en schadebeoordeling van bomen opgenomen. De nieuwe boomwaarde- en boomschade-indextabellen geven een snel en pragmatisch overzicht van de waarde- en schadeberekening. Deze tabellen zijn standaard van toepassing binnen de contractuele verplichtingen van het Handboek Bomen 2022.

Anders dan de traditionele taxatiemethode is de nieuwe boomwaarde-indextabel in het Handboek Bomen 2022 primair gebaseerd op het kroonvolume (m3) van de boom. Hiermee wordt recht gedaan aan de aan de Boomkroonvolume (BKV) gerelateerde waardering voor de ecosysteemdiensten.

Deze vernieuwde opzet maakt een lik-op-stukbeleid beter mogelijk en kan zo effectief bijdragen aan het voorkomen van boomschade!

Meer weten over deze nieuwe boomwaarde- en boomschade-indextabellen of de andere noviteiten binnen het Handboek Bomen 2022? Schrijf je dan in voor de regionale Themabijeenkomst ‘Update Handboek Bomen 2022’ door in te loggen op deze website.

TERUG
Nieuwe chat starten

Er is helaas een technische fout opgetreden. Wil je ons helpen deze chatbot te verbeteren? Meld wat er misging via info@norminstituutbomen.nl. Alvast bedankt!

Veld mag niet leeg zijn