Bomenposter

Snoeien Bomen

Dagelijks worden er op grote schaal bomen gesnoeid, in de openbare ruimte gebeurt dat veelal cyclisch.

De bomenposter ‘Snoeien Bomen’ geeft de basisprincipes en aandachtspunten weer voor het snoeien van bomen.

Snoeien Bomen

AANDACHTSPUNTEN

De bomenposter ‘Snoeien Bomen’ ondersteunt de inhoud van het Handboek Bomen, in het bijzonder hoofdstuk 8 ‘Snoeien Bomen’. De poster laat zien dat er bij de uitvoering van snoeiwerkzaamheden bij niet vrij uitgroeiende bomen diverse aandachtspunten zijn.

Er wordt aandacht besteed aan de tijdelijke en blijvende kroon, de (maximale) opkroonhoogte en de wettelijke vrije doorgang. Ook probleemtakken en de onderhoudsstaat komen aan bod. In beeld is duidelijk weergegeven hoe een correcte zaagsnede kan worden gerealiseerd. De bomenposter ‘Snoeien Bomen’ is geschikt om te gebruiken in kantoorruimten, kantine en de werkkeet en heeft vooral een signalerende functie.

TOTSTANDKOMING & BESTELLEN

De bomenposter ‘Snoeien Bomen’ is een uitgave van Norminstituut Bomen en is mede tot stand gekomen dankzij Vereniging Stadswerk, Branchevereniging VHG, IPC Groene Ruimte en Hogeschool VHL.

Licentiehouders van het Norminstituut Bomen ontvangen de bomenposter kosteloos binnen hun gebruikerslicentie.
Niet-licentiehouders kunnen de bomenposter kosteloos downloaden door in te loggen op de website.

gebruikerslicentie

De bomenposter ‘Snoeien Bomen’ is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Onze consulent adviseert u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Aanvullende
Instrumenten