Bomenposter

Werken rond Bomen

Een bouw- of herinrichtingsproject, of civiele werkzaamheden in het algemeen, kunnen grote gevolgen hebben voor bomen.

De bomenposter ‘Werken rond bomen’ toont de kwetsbare boomzone direct rond een boom en laat zien welke belangrijke randvoorwaarden er binnen deze kwetsbare boomzone gelden voor de uitvoering van werkzaamheden.

Werken rond Bomen

KWETSBARE BOOMZONE

De bomenposter ‘Werken rond bomen’ ondersteunt de inhoud van het Handboek Bomen, in het bijzonder hoofdstuk 2 ‘Werken rond bomen’ en hoofdstuk 16 ‘Bomen Effect Analyse’. De bomenposter laat zien dat er tijdens de uitvoering van werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone randvoorwaarden gelden. De kwetsbare zone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot +1,5 meter buiten de kroonprojectie.

In tekst en beeld maakt de bomenposter duidelijk dat er zonder toestemming geen werkzaamheden en/of opslag van materiaal of materieel mogen plaatsvinden binnen de kwetsbare boomzone. Toestemming kan uitsluitend worden verkregen via een door de directie of opdrachtgever goedgekeurd Werkplan.

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN

De bomenposter ‘Werken rond bomen’ toont ook een leidraad voor minimale graafafstanden rond bomen. Concrete getallen maken de graafafstand eenduidig en toetsbaar.

De op de poster vermelde leidraad toont (indicatief) de minimale graafafstand in relatie tot de stamdiameter van de boom.

TOTSTANDKOMING & BESTELLEN

De bomenposter ‘Werken rond Bomen’ is een uitgave van Vereniging Stadswerk en is tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke bijdrage van het Norminstituut Bomen. Branchevereniging VHG, GPKL, Bouwend Nederland ondersteunen de realisatie ervan.

Licentiehouders van het Norminstituut Bomen ontvangen de bomenposter gratis als onderdeel van hun gebruikerslicentie.

Niet-licentiehouders kunnen de bomenposter gratis downloaden door in te loggen op de website.

Gebruikerslicentie

De bomenposter Werken rond Bomen is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Onze consulent adviseert u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en de licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Aanvullende
Instrumenten