Boommonitor

Boommonitor is het rekenprogramma dat essentiële kengetallen en ontwerpcriteria voor bomen doorrekent, vergelijkt en schematisch weergeeft. Ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen worden zo op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd met feiten.

Boommonitor

Meerwaarde

Boommonitor vormt een onderdeel van uw gebruikerslicentie en kan vanaf elke werkplek, gelijktijdig door meerdere gebruikers worden gebruikt. Zo zijn altijd alle relevante ontwerpcriteria, projectafspraken en kengetallen beschikbaar!

Boommonitor kan als zelfstandig rekenprogramma worden gebruikt en heeft in combinatie met het Handboek Bomen een belangrijke meerwaarde. Binnen een project kunnen de algemene uitgangspunten van het Handboek Bomen in het rekenprogramma in detail worden doorgerekend en feitelijk worden onderbouwd, inclusief toepasbaar beeldmateriaal.

VOORLICHTING

De grafische weergaven van de boomgroottes en foto’s maken Boommonitor ook zeer geschikt voor voorlichtingsdoeleinden, bijvoorbeeld om het college van B & W of bewoners te informeren over gemaakte of beschikbare keuzes.

GEBRUIKERSLICENTIE

Boommonitor is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Onze consulenten adviseren u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Aanvullende
Instrumenten