Boommonitor Online

Boommonitor Online is een rekenprogramma dat essentiële kengetallen en ontwerpcriteria voor bomen op projectbasis doorrekent, vergelijkt en schematisch weergeeft. Ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen worden zo op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd met feiten en kunnen per project worden opgeslagen.

Boommonitor

Meerwaarde

Boommonitor Online vormt een onderdeel van uw gebruikerslicentie en kan vanaf elke werkplek, gelijktijdig door meerdere gebruikers worden gebruikt. Zo zijn altijd alle relevante ontwerpcriteria, projectafspraken en kengetallen beschikbaar!

Boommonitor Online kan als zelfstandig rekenprogramma worden gebruikt en heeft in combinatie met het Handboek Bomen een belangrijke meerwaarde. Binnen een project kunnen de algemene uitgangspunten van het Handboek Bomen in het rekenprogramma in detail worden doorgerekend en feitelijk worden onderbouwd.

 VOORLICHTING

De grafische weergaven van de boomgroottes maken Boommonitor Online ook zeer geschikt voor voorlichtingsdoeleinden, bijvoorbeeld om het college van B & W of bewoners te informeren over gemaakte of beschikbare keuzes.

GEBRUIKERSLICENTIE

Boommonitor Online is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Onze consulent adviseert u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Boommonitor Online verstrekt ons feiten over onder- en bovengrondse ruimte voor groeiplaatsen van bomen, dat is wel zo plezierig want over meningen blíjf je discussiëren.

Aanvullende
Instrumenten