Handboek Bomen

Het Handboek Bomen vormt de basis van de gebruikerslicentie en omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Toepassing van het Handboek Bomen binnen uw organisatie waarborgt de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze.

VALIDATIE HANDBOEK BOMEN

Het Handboek Bomen is inhoudelijk gevalideerd door vakspecialisten uit de groenbranche. Naast deelname van opdrachtgevers (via Vereniging Stadswerk), opdrachtnemers (via branchevereniging VHG | Platform Boomspecialisten) en opleidings- en onderwijsinstellingen zijn externe specialisten intensief betrokken bij de validatie. Het Norminstituut Bomen hecht grote waarde aan deze brede validatie: de opgestelde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen worden zo technisch gestandaardiseerd én er is sprake van een breed draagvlak.

BESTEKKEN, WERKOMSCHRIJVINGEN EN
EMVI-CRITERIA

Het Handboek Bomen is eenvoudig binnen (moeder)bestekken en werkomschrijvingen toe te passen. Vanuit uw uitvraag kan worden verwezen naar het Handboek Bomen. Voor het gebruik van het Handboek Bomen binnen bestaande bestekssystematieken en contractvormen (waaronder RAW, UAV, UAV-GC, RVOI, DNR) zijn standaard verwijzingsteksten beschikbaar. Bovendien kan het Handboek Bomen worden ingezet voor het formuleren van EMVI-criteria.

BELEID EN STRATEGIE

Door binnen uw organisatie het Handboek Bomen op strategisch en beleidsniveau te laten accorderen, krijgt de inhoud ervan de status die nodig is om het te kunnen vastleggen en toepassen binnen de verschillende procedures in uw organisatie. Binnen het Handboek Bomen is er de mogelijkheid van een standaard ‘bomenontwerpprocedure’ of een standaard projecttoepassing in het kader van bijvoorbeeld ‘Werken rond bomen’ of een ‘Bomen Effect Analyse (BEA)’. Ook gerichte toepassing van en verwijzing naar het Handboek Bomen op APV-niveau is mogelijk, bijvoorbeeld binnen een bouw-, groen- of bomenverordening. Eenduidige kwaliteitseisen, gestandaardiseerde richtlijnen en heldere normen dragen binnen uw organisatie bij aan een betere kwaliteitszorg van bomen.

DIGITALE KENNISBRON & voorlichting

Het Handboek Bomen is geschikt als digitaal naslagwerk en onafhankelijke kennisbron. Via de zoekfunctie kunnen gebruikers online en vanaf elke werkplek een breed scala aan onderwerpen raadplegen. De kwaliteitseisen, richtlijnen en normen in het Handboek Bomen kunnen binnen uw organisatie dienen als onderbouwing van een advies aan collega’s, het college van B & W en voorlichting aan bewoners.

GEBRUIKERSLICENTIE

Het Handboek Bomen is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Voor het gebruik van (en het verwijzen naar) het Handboek Bomen is een gebruikerslicentie benodigd. Onze consulenten adviseren u graag over de verschillende toepassingsmogelijkheden en de licentie.

Meer informatie over de gebruikerslicentie

Meer informatie over het Handboek Bomen?
Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak.

Aanvullende
Instrumenten