Kwaliteitsverbetering in Emmen

Een drastische afname in bewonersklachten inzake overlast van bomen en 65% minder kosten door stormschade bij bomen. Een mooi resultaat in Emmen na vijf jaar planmatig boombeheer.

 

Anjo Geertsema, Adviseur openbaar groen en speelvoorzieningen, is blij met de resultaten die zeker niet vanzelf zijn gekomen. Het heeft op z’n zachtst gezegd heel wat voeten in de aarde gehad, om in groentermen te blijven. “Het was echt wennen voor aannemers om volgens vaste afspraken te werken. Dit heeft veel discussies opgeleverd, maar het Handboek Bomen was daarbij altijd leidend. Dit gaf alle partijen veel duidelijkheid.”

 

Groendata
De gemeente voerde veranderingen in het bomenbeheer stapsgewijs door. Anjo Geertsema: “In 2009 zijn we gestart met het professionaliseren van het groenbeheer. We ontwikkelden een beheerssysteem en verzamelden alle groendata van de 110.000 bomen in de stad. Op dat moment kwam ik in gesprek met Marc Meijer die aangaf een Handboek Bomen te willen ontwikkelen. Zijn plannen kwamen overeen met die van onze gemeente. Ook wij wilden gaan werken met zoveel mogelijk standaarddocumenten.”

 

Licentie van vijf jaar
Tot vijf jaar geleden gebeurde het snoeien op basis van emotie en ervaring. Dit was bij elke snoeier anders. Om hier verandering in te brengen, begon de gemeente in 2013 met het planmatig boombeheer. “We namen een vijfjarige licentie voor het Handboek Bomen dat het Norminstituut Bomen net had gelanceerd. Een aannemer schreef zich vanaf dat moment in op basis van de richtlijnen van het Handboek. We hebben aan de hand van die richtlijnen EMVI-snoeibestekken en een EMVI-inboetbestek gemaakt.”

 

Controle is essentieel
Binnen de EMVI-plannen hebben de aannemers zelf een vertaalslag gemaakt van het Handboek Bomen en ze hebben aangegeven op welke wijze ze de werkzaamheden gaan uitvoeren. “Voor sommige aannemers was dit erg wennen. Deze manier van werken ging in tegen hun traditionele methode. De gemeente Emmen kreeg meer regie en kon goed sturen op uitgangspunten zoals deze binnen het Handboek Bomen zijn opgenomen. Of het nu ging om het maken van een plantgat, de kwaliteit van de boom of het snoeien van bomen, de uitgangspunten van het Handboek waren leidend. De aannemers werkten pragmatischer en hielden niet altijd rekening met de uitgangspunten van het Handboek. De controle op de uitvoering en de inhoudelijke discussie over de interpretatie van het Handboek waren essentieel om de gevraagde kwaliteit te krijgen. Als wij er bijvoorbeeld bij de plantgaten niet zo bovenop hadden gezeten, had het er de eerste jaren na de aanplant goed uitgezien. Maar een paar jaar later zouden de wortels hun weg niet meer hebben kunnen vinden en hadden de bomen kunnen aftakelen.”

 

Inhaalslag
In vijf jaar is de kwaliteit van het groen volgens Anjo Geertsema flink omhooggegaan. “In totaal hebben we in de gemeente Emmen 108.000 bomen een kwaliteitsimpuls gegeven. Zo’n 90.000 bomen zijn gesnoeid, 9.000 bomen zijn gekapt en 1.400 bomen zijn terug geplant met een onderhoudscontract van vier jaar. We hebben met elkaar een flinke inhaalslag gemaakt. We hebben de overlast van bomen voor onze inwoners opgelost en zien daarmee ook een behoorlijke afname van meldingen, en alle rotte appels zijn verdwenen. Door de aanpak zijn onze overgebleven bomen beter bestand tegen een storm. Door de planmatige aanpak zijn de jaarlijkse onderhoudskosten drastisch naar beneden bijgesteld.”

 

Handboek als leidraad
In het voorjaar van 2018 is de laatste klus van het bestek. “Daarna willen we voortborduren op de stappen die we tot nu toe hebben gezet. Het Handboek Bomen is voor ons niet meer weg te denken, het heeft ons veel goeds gebracht. We gaan de komende jaren, met het Handboek Bomen als leidraad, de focus leggen op het behoud van onze bomenstructuren.”

Het was echt wennen voor iedereen maar het Handboek Bomen is nu leidend.

Alle ervaringen