Handboek Bomen krijgt steeds meer draagvlak in Meppel!

De gemeente Meppel is volop in beweging. Het Handboek Bomen helpt beheerder openbare ruimte Tonny Westenberg op meerdere vlakken. “Het wordt steeds drukker onder de grond. Het is dus belangrijk dat we de ruimte goed en efficiënt gebruiken en dat we oog blijven houden voor het groen. Je merkt dat het rekenprogramma Boommonitor hier een goed hulpmiddel voor is.”

 

“Doordat je snel een plaatje kunt laten zien en de beschikking hebt over alle relevante kengetallen, merk ik dat er meer en sneller begrip is bij zowel de projectleiders als de bewoners. Het plaatje en de onderbouwing geven meteen een goed beeld.”

 

Draagvlak
November 2016 is de gemeente Meppel gestart met het gebruik van het Handboek Bomen. “Het bevalt erg goed”, vertelt Tonny Westenberg. “Tot nu toe hebben we alleen nog maar positieve reacties ontvangen. Al merk je wel dat het nog moet groeien op de afdelingen. Iedereen moet er helemaal vertrouwd mee raken. De grootste uitdaging was en is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar er ontstaat nu steeds meer draagvlak.”

 

Renovaties
Met de aantrekkende economie zijn er steeds meer renovatieprojecten in Meppel. Bij renovaties is het uiteraard belangrijk de bewoners goed te informeren over de mogelijkheden en veranderingen in hun wijk. Tonny Westenberg geeft een voorbeeld: “Laatst was er een renovatie van een straat van 100 meter waar veel grote populieren en iepen stonden. Door bijgebouwde nieuwbouw werd de groenstrook in deze straat te smal voor deze grote bomen. Maar de bewoners zijn gehecht aan deze bomen en gewend aan alle vogelsoorten die erin verblijven. Zij wilden de populieren en iepen dus het liefst behouden. Dankzij de plaatjes en onderbouwingen van Boommonitor zagen zij in dat dat niet langer haalbaar was. Maar nog belangrijker, ze zagen wat nog wel mogelijk was en hoe het er dan uit kwam te zien. Uiteindelijk is er gekozen voor de zuiliep. Deze boomsoort is compacter dan de iepen die er stonden. Zo konden we met elkaar gemakkelijk tot dit besluit komen. Dit scheelt tijd en dus geld, en bovendien heb je tevreden bewoners.”

 

Bomen in binnenstad
In 2017 is er een motie aangenomen voor meer bomen in de binnenstad. Dit jaar krijgt de binnenstad daarom 10 extra bomen. Een uitdaging voor Tonny Westenberg: “In de binnenstad is erg weinig ruimte. De bebouwing staat dicht op elkaar en er lopen veel kabels en leidingen waar we rekening mee moeten houden. Bovendien zijn er maar weinig boomsoorten die in de stenige ondergrond kunnen groeien. Er vielen veel boomsoorten af, maar de Boommonitor liet zien welke boomsoorten wel geschikt zijn. Dit hielp ons enorm.”

 

Snoeien
De gehele bomendienst in Meppel, die het beheer van de bomen doet, zal deze zomer een cursus snoeien conform Handboek Bomen volgen. Ook volgt een aantal collega’s de opleiding voor Controleur Handboek Bomen. “Iedereen kan al snoeien, maar allemaal op hun eigen manier. We gaan er nu voor zorgen dat iedereen op dezelfde manier snoeit volgens het Handboek Bomen.”

 

Essentaksterfte
Naast de realisatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten heeft de bomendienst haar handen vol aan het vervangen van bomen. “Op dit moment hebben we hier veel last van de essentaksterfte en de kastanjeziekte. De zieke bomen moeten we vervangen door bijvoorbeeld de els of de eik. Zo blijven we in beweging en passen we alle nieuwe normen direct toe in de praktijk.”

Projectleiders hebben nu meer begrip voor het groen.

Alle ervaringen