Hittestress?

Onderdeel van Thema
Algemeen
18 september 2018

Afgelopen periode was het in Nederland ongekend lang warm en droog. Veel opdrachtgevers hadden de handen vol aan het water geven van jonge aanplant. Al snel verschenen er berichten over het aanplanten van klimaatbestendige bomen. Maar is dat dé oplossing…? Wij denken van niet.

Op veel plaatsen is maandenlang nagenoeg geen neerslag gevallen. Aangeplante bomen hadden intensieve nazorg nodig om aan te slaan. Iedere boer is wekelijks gebeld met de vraag of hij nog een oude giertank af kon staan als waterwagen; alle hens aan dek voor de watergevers.

Door de droge zomer wordt momenteel in rap tempo duidelijk welke bomen een slechte standplaats hebben. Het wortelgestel kan dan niet voldoende functioneren door storende lagen of een tekort aan groeiruimte. Het eerste zichtbare resultaat is meestal klein blad, weinig blad en afvallend blad. De boom reduceert hiermee zijn verdamping en beperkt de benodigde vochtbehoefte. Een kwestie van lijfsbehoud, een boom streeft immers naar het voortplanten en het in stand houden van de soort.

Uiteraard zijn er boomsoorten die beter tegen hitte en weinig neerslag kunnen dan ons huidige bomenbestand, daar zijn wij het volledig mee eens. Ook is diversiteit goed in het kader van preventie van ziekten en aantastingen. Echter, als we alle bomen een kwalitatieve en kwantitatieve (juiste hoeveelheid) groeiplaats meegeven, dan kunnen heel veel bomen een warme droge zomer (weer) prima aan. Het is tenslotte niet de eerste keer dat het lang warm is…

In het Handboek Bomen en Boommonitor zijn alle randvoorwaarden en kengetallen beschikbaar voor kwantitatief en kwalitatief goede groeiplaatsen. Ook de wijze van en de hoeveelheden voor het water geven staan keurig gerangschikt in het Handboek Bomen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons.