Gebruikersdag een succes

Onderdeel van Thema
Algemeen
13 november 2014

Donderdag 30 oktober 2014 heeft onze jaarlijkse landelijke gebruikersdag plaatsgevonden, het Norminstituut Bomen was daarbij te gast bij de gemeente Amersfoort. Ruim 150 licentiehouders bezochten deze dag. Na de opening door de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, startte het actieve programma in de bijzondere ambiance van Leerhotel het Klooster. Een beeldimpressie van de dag is te vinden via deze link.

Allereerst heeft Olaf de Groot in een interactieve presentatie getoond dat de wereld steeds verder digitaliseert, maar dat niet iedereen dat doorheeft of kan vatten. In dit ludieke filmpje werd door Olaf duidelijk gemaakt dat de ‘oudere’ doelgroep het soms niet meer allemaal kan bijhouden (mooie voorbeelden die aangeven dat digitalisering niet voor iedereen vanzelfsprekend is). Vervolgens waren er vakinhoudelijke gastsprekers. Mirjam van der Graaf heeft als ketenregisseur van de gemeente Amersfoort toegelicht hoe het strategisch bomenbeheer binnen de organisatie wordt opgepakt. Het Handboek Bomen heeft een centrale rol in de keten. Henri Rogaar, directeur ontwikkeling en techniek heeft aangegeven wat de mogelijkheden zijn met het huidige pakket instrumenten. De update van Boommonitor Online kwam hier ook aan de orde, meer informatie treft u aan in het volgende nieuwsitem van deze nieuwsbrief. Na de lunch die door de leerlingen van het Leerhotel was bereid zijn de andere gastsprekers aan bod gekomen. Zowel de gemeente Rotterdam als de gemeente Lisse heeft een goed beeld gegeven van hun bomenbestand en de bijbehorende uitdagingen. Beide gastsprekers hebben laten zien dat het Handboek Bomen en Boommonitor Online goed toegepast kunnen worden, van de tekentafel tot en met de oplevering.

Tot slot heeft Henri Rogaar de resultaatsmeter Handboek Bomen geïntroduceerd. Dit nieuwe instrument maakt het mogelijk de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte nog beter te waarborgen. De vooraf in de uitvraag vastgelegde kwaliteitseisen worden met de resultaatsmeter praktisch, transparant en objectief getoetst, zodat inzichtelijk wordt of de voorgeschreven kwaliteitseisen ook werkelijk worden behaald.

In de komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van de resultaatsmeter.