Handboek Bomen 2014

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
11 maart 2014

Na een grondige validatieprocedure met vakspecialisten van vereniging Stadswerk, de vakgroep Boomspecialisten van branchevereniging VHG en onderwijsinstellingen IPC Groene Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein, is het Handboek Bomen 2014 inmiddels zo goed als gereed. De bestaande twaalf hoofdstukken zijn aangescherpt en opnieuw vaktechnisch gecheckt. Daarnaast zijn vijf nieuwe hoofdstukken toegevoegd: ‘Verplanten bomen’, ‘Bomeninventarisatie’, ‘Boomtaxatie’, ‘Bomen Effect Analyse’ en ‘Verplantbaarheidsonderzoek’. Ook is het Handboek Bomen 2014 nader afgestemd op de beschikbare bestekssystematieken zodat het bij alle contractvormen (RAW, UAV en UAV-gc) kan worden gebruikt. Voor onze licentiehouders blijft het Handboek Bomen 2014 onbeperkt digitaal te raadplegen.

Tijdens de Week van de Openbare Ruimte (7 tot en met 11 april 2014) zal op dinsdag 8 april het Handboek Bomen 2014 op bijzondere wijze worden gelanceerd. Hiervoor zullen onze licentiehouders een persoonlijke uitnodiging ontvangen die toegang geeft tot de dag tegen een gereduceerd tarief.