Nieuwe Bomenposter ‘Snoeien Bomen’

Onderdeel van Thema
Bomenposter
29 januari 2015

Naast instrumenten als het Handboek Bomen en Boommonitor Online ontwikkelt het Norminstituut Bomen ook vakgerichte Bomenposters: blikvangers die erop gericht zijn aandacht te vragen voor bomen in de openbare ruimte. Naast de populaire poster ‘Werken rond Bomen’ lanceert het Norminstituut nu de poster ‘Snoeien Bomen’.

De Bomenposter ‘Snoeien Bomen’ besteedt specifiek aandacht aan begrippen als tijdelijke en blijvende kroon, opkroonhoogte, takvrije stam, onderhoudsstaat en probleemtakken. Ook basisinformatie over de uitvoering van een correcte zaagsnede komt aan bod.
Tijdens de lancering van de poster tijdens de KPB-ISA themadag op 14 februari aanstaande zal Henri Rogaar (directeur Ontwikkeling & Techniek, Norminstituut Bomen) de inhoud van de nieuwe bomenposter toelichten. Alle deelnemers aan de themadag ontvangen de Bomenposter. Voor licentiehouders is de poster beschikbaar achter de login, een hardcopy krijgen zij uitgereikt tijdens de werksessies in mei.
De nieuwe Bomenposter is ontwikkeld in samenwerking met Vereniging Stadwerk, Stichting Groenkeur, Branchevereniging VHG Boomspecialisten, IPC Groene Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein.