Standaard datapaspoorten voor bomen

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
15 september 2016

Data, daar draait het tegenwoordig om! Alles lijkt van digitale informatie aan elkaar te hangen. Ook data van bomen zijn belangrijk. Zowel voor het dagelijkse (cyclisch) beheer als voor het aansturen van projecten. Als de datagegevens van 5000 bomen niet op orde zijn, loopt van alles langs elkaar. De chaos is dan vaak niet meer te overzien. Norminstituut Bomen komt nu met een standaard datapaspoort voor Bomen.

Steeds meer (beheer)systemen maken gebruik van data. Er is nog weinig uniformiteit in deze data, waardoor uitwisseling vaak lastig is. Ook een uniforme uitvraag is moeilijk te stellen.

Om de uniformiteit en de uitwisseling van data te borgen heeft het Norminstituut Bomen het bestaande hoofdstuk 14 uit het Handboek Bomen herschreven onder de nieuwe titel ‘Standaard datapaspoorten voor bomen’.

De invoervelden zijn gestandaardiseerd en modulair opgebouwd. Hierdoor kunnen ‘Administratiegegevens’ en ‘Basis boomgegevens’ eenduidig worden opgenomen. Indien gewenst kunnen de standaard data van ‘Boomveiligheid (BVC)’, ‘Onderhoud’ en ‘Beheer en Beleid’ worden toegevoegd.

Licentiehouders van het Norminstituut Bomen kunnen deze standaard datapaspoorten gebruiken bij de uitvraag van inventarisatiewerkzaamheden en boomveiligheidscontroles.

Het herschreven hoofdstuk presenteren wij op onze landelijke gebruikersdag. Op 3 november komen alle licentiehouders bij elkaar voor deze landelijke gebruikersdag. Licentiehouders kunnen zich hier inschrijven.

Bent u nog geen licentiehouder van het Norminstituut Bomen maar heeft u wel interesse in het standaard datapaspoort? We maken graag een afspraak met u!