Standaardisering dataregistratie bomen

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
1 december 2016

Norminstituut Bomen lanceerde op de landelijke gebruikersdag het vernieuwde hoofdstuk 14 Dataregistratie bomen uit het Handboek Bomen.

Het nieuwe hoofdstuk Dataregistratie bomen voorziet naast standaard datakenmerken voor bomen in drie aanvullende modulen, te weten BVC (boomveiligheid), Onderhoud en Beheer & Beleid. Door het gebruik van de modulen kan een eenduidige uitvraag voor data-inventarisatie worden gedaan. Ook kan dankzij de module BVC en Onderhoud direct de juiste input worden vergaard voor een bestek op basis van het Handboek Bomen. Mooi toch, als zaken op elkaar aansluiten!?

Iedereen, ook niet-licentiehouders, kan inloggen op de website en het nieuwe hoofdstuk (Handboek Bomen addendum H14) inzien. Toepassing en verwijzing zijn alleen toegestaan voor licentiehouders.