Themabijeenkomsten 2016, nieuwe aanpak

Onderdeel van Thema
Evenementen
19 november 2015

Tijd voor een nieuwe opzet van de werksessies……. op naar de ‘Regionale themabijeenkomsten 2016’.

De afgelopen jaren hebben we in het voorjaar de regionale werksessies gehouden. Deze sessies gaven licentiehouders meer informatie over het algemene gebruik van de instrumenten. Het aantal licentiehouders blijft groeien en de vaste kern weet op hoofdlijn inmiddels aardig wat de mogelijkheden van de instrumenten zijn. De nieuwe regionale themabijeenkomsten gaan de implementatie van de instrumenten binnen organisaties ondersteunen.

Licentiehouders hebben vaak moeite om in de dagelijkse werkgang de instrumenten van het Norminstituut Bomen binnen hun organisatie te implementeren. Logisch, want vaak is het de waan van de dag die al de nodige aandacht vraagt. Toch is iedereen zich bewust dat je regelmatig even ‘stil moet staan’ om zaken structureel te organiseren en te borgen, zeker als het over kwaliteitszorg van bomen gaat. Tijdens de regionale bijeenkomsten van een halve dag zal steeds themagericht naar de instrumenten gekeken worden. De themabijeenkomsten worden als volgt ingedeeld:

  • Algemene introductie en toepassing instrumenten
  • Boommonitor, kengetallen en toetsingscriteria boomontwerp
  • Uitvraag en bestekken
  • Resultaatsmeter Handboek Bomen, toepassing en gebruik

Licentiehouders kunnen kiezen welke bijeenkomst vanuit hun rol of functie (o.a. beleidsmedewerkers, ontwerpers, bestekschrijvers, werkvoorbereiders, beheerders en toezichthouders) de meeste meerwaarde heeft. De regionale themabijeenkomsten ondersteunen de implementatie en het gebruik van de instrumenten binnen de licentie.

In februari zullen de data en locaties van de regionale bijeenkomsten aan onze licentiehouders bekend worden gemaakt. Het is op aanvraag voor licentiehouders ook mogelijk om een themabijeenkomst (maatwerk) te laten plaatsvinden voor de eigen organisatie, vraag naar de mogelijkheden.