BVC inclusief onderhoudskenmerken

Onderdeel van Thema
Algemeen
13 februari 2018

Het uitvoeren van een BVC (Visuele Boomveiligheidscontrole) is inmiddels gemeengoed geworden. Vanuit de zorgplicht wordt vooral naar veiligheid gekeken, maar hoe gaan we om met de onderhoudskenmerken?

De VTA-inspectie die zo’n vijftien jaar geleden werd ontwikkeld, is in de loop der jaren omgevormd naar de BVC. Naast de boomveiligheid zijn ook aanvullende boomkenmerken nodig om het cyclisch beheer aan te sturen. Deze kenmerken, zoals het boombeeld (de onderhoudsstaat) en de beoogde opkroonhoogte (de takvrije stam), waren tot nu toe onvoldoende in een datapaspoort gestandaardiseerd.
De afgelopen maanden hebben we via een zogenaamde ‘nulmeting’ samen met een vijftiental bedrijven en opdrachtgevers gekeken wat er nodig is om deze aanvullende kenmerken eenduidig te inspecteren. Tijdens deze nulmeting dient hoofdstuk 14 Dataregistratie bomen uit het Handboek Bomen als basis voor de op te nemen kenmerken.

Samen met de bedrijven en opleiders wordt komende maanden een pilotopleiding en examen doorlopen. In het najaar starten aansluitend de reguliere opleidingen en eind 2018 wordt het eerste reguliere examen voor het certificaat BVCplus (voorlopige werktitel) afgenomen. Opdrachtgevers kunnen dit certificaat dan in de uitvraag voorschrijven, en daarmee is weer een stap gezet in de verbetering van de kwaliteitszorg voor bomen.